پیام تبریک قرارگاه مرکزی دفاع از خلق به گریلاهای شرکت کننده در عملیات کشان و دایلان

فرماندهی قرارگاه مرکزی ن.پ.گ در پیامی عملیات‌های مناطق کشان و دایلان را به نیروهای گریلا تبریک گفته و می‌افزاید:"هر دو عملیات از لحاظ تعبیر روحیه تهاجمی در عملیات‌های انقلابی مایه افتخار هستند."

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (ن.پ.گ) در پیامی به گریلاهای شرکت کننده و فرمانده‌های آنان که روز ٣٠ اکتبر/ ٨ آبان در خاکورک و هفتانین عملیات‌های پیروزمندانه‌ای را به انجام رسانده بودند قدردانی کرد.

متن پیام فرماندهی ن.پ.گ به شرح زیر است:

"نیروهای ما در کارزارهای شاهین‌های زاگرس و جنگ خابور که در سال ٢٠٢١ در مناطق شما به انجام رسیدند حضور داشتند. شما نیز در مقاومت بزرگ آواشین، زاپ و متینا جای گرفتند. ما عملیات‌های شما بویژه در کشان و دایلان را که در ٣٠ اکتبر به انجام رساندید در پیوند با روحیه مقاومت بزرگ ورخله، تپه سور، مام رشو و زندورا می‌دانیم.  

این عملیات‌ها به معنی بیان ایستار روحیه فدایی آپویی در ورخله و تپه سور می‌باشند به گامی بسیار مهم مبدل شده‌اند. بویژه از لحاظ تعبیر روحیه تهاجمی به یک گام مبدل شدند. اگر چه در هفتانین در زمان عقب‌نشینی از عملیات به دلیل کاستی‌هایی شهید هم داده باشیم، با روحیه‌ی بلند حمله، دشمن آماج قرار گرفتن و در هر دو عملیات بر سر دشمن حاضر شدید. این مورد از لحاظ تعبیر روح تهاجمی در یک عملیات انقلابی مایه افتخار است.
به این مناسبت نخست به فرماندهان شما در ایالت‌های هفتانین و خاکورک، به تمامی رفقایی که در این عملیات‌ها جای گرفته و آنانی که رنج کشیده‌اند تبریک می‌گوییم و امیدورایم که پیروزهای شما ادامه یابند. بر این اساس به تمامی فعالان و نیروهای شما در ایالت درود می‌فرستیم و برای آنان آرزومند پیروزی هستیم."