پیکر شهید شکری در مراسمی باشکوه به خاک سپرده شد

طی مراسمی باشکوه پیکر شهید شکری سرحد در آرامگاه شهید محمد کارا‌سونگور در دامنه‌ی قندیل به خاک سپرده شد و حاضرین در این مراسم عهد بستند تا راه مبارزات شهید شکری را ادامه دهند.

عصر امروز (١٧ سپتامبر/ ٢۶ شهریور) پس از رسیدن پیکر شهید به دامنه‌ی قندیل، طی مراسمی با شکوه در قبرستان شهید محمد کاراسونگور در دامنه‌ی قندیل پیکر شهید یاسین بولوت (شکری سرحد) به خاک سپرده شد.

پیکر شهید شکری با پرچم پ.ک.ک و با راهپیمایی به سوی ارامگاه شهیدان تشییع شد. تعداد کثیری از هموطنان، اعضای کمیته‌ی خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک، رئیس مشترک و اعضا و طرفداران جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان در این مراسم شرکت کردند.

شرکت کنندگان در مراسم تصاویر شهید شکری و رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را بلند کرده و شعارهای"شهید نامرن"، "مرگ بر خیانت" و "ای شهید خونت بر زمین نمی‌ماند"، تکرار می‌شد.

در آرامگاه شهید محمد کاراسونگور با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا مراسم آغاز شد و سپس عبدالوهاب احمد بیانیه‌ی کمیته‌ی خانواده شهدای پ.ک.ک را قرائت کرد که در آن آمده بود:، رفیق شکری بیشتر از ۴۰ سال است که به مبارزات پ.ک.ک پیوسته و در این مدت متحمل رنج بسیار شده و مبارزات بسیاری انجام داده است. همیشه با روح مبارزات آپویی در حال مبارزات بوده است.

کمیته‌ی خانواده‌ی شهدای پ.ک.ک در باشور کوردستان به شدت حمله به شهید شکری را محکوم کرده و تاکید کرد، باید دشمنان خوب بدانند، خون شهید شکری بر زمین نمی‌ماند و مبارزات شهید شکری که در ۴۰ سال گذشته انجام داده است، بزرگتر خواهد شد و گسترش خواهد یافت.

در این مراسم محمد عبدالله رئیس مشترک جنبش آزادی جامعه‌ی کوردستان سخنرانی کرده و تاکید نمود، مسئولیت ترور شهید شکری به عهده حکومت اقلیم کوردستان است. وی گفت: باشور کوردستان در سایه‌ی این حکومت به میدان ترور و شهید نمودن مبارزان توسط اشغالگران مبدل شده است.

پس از سخنرانی رئیس مشترک جنبش آزادی جامعه کوردستان پیکر شهید شُکری به خاک سپرده شد. شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری به شیوه دست‌جمعی پیمان بستند راه مبارزه شهیدان راه آزادی را تا دستیابی به آزادی کوردستان ادامه دهند.