پژاک: در مورد مرگ مشکوک «هوال کژوان» شفاف‌سازی صورت گیرد

انتشار خبر مرگ مشکوک یک فعال روژهلات کوردستان در شهر هولیر واکنش‌های گسترده‌ای را در افکار عمومی بویژه در روژهلات کوردستان به همراه داشته است. پژاک در بیانیه‌ای با محکومیت جو خفقان و ارعاب در هولیر، خواستار شفاف‌سازی در مورد مرگ «احمد بی‌غم» شده است.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از رفتار حاکمیت هولیر با فعالان و میهن‌دوستان کورد اعلام کرده است:" کشف جسد بی‌جان «هوال کژوان» در یک ساختمان مسکونی در شهر هولیر بیانگر بسیاری ناگفته‌هاست که بایستی پلیس هولیر در مورد آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهد و وظایف خود را بجا آورد." پژاک خواستار تحقیق در مورد زوایای مرگ مشکوک احمد بی‌غم و شفاف‌سازی در این رابطه شده است.

متن بیانیه پژاک به شرح زیر است:

"افزایش فشار علیه فعالان مدنی و پناهجویان اهل شرق کوردستان در اقلیم جنوب کوردستان در سال‌های اخیر خاصه در هولیر، استراتژی آشکار تحت عنوان سیاست فشار و خفقان علیه فعالان مدنی را مشخص می‌سازد. کشف پیکر «احمد بیخم» با نام مستعار «هوال کژوان» در خانه‌ای در شهر هولیر یکی دیگر از جمله جنایات مشکوک است که بایستی نهادهای مربوطه در مورد آن شفاف‌سازی کنند.

فعال مدنی و میهن‌دوست  گرانقدر «احمد بی‌غم» با نام مستعار «هوال کژوان» اهل شهر سردشت شرق کوردستان بود. وی مدتی در شهر قلادزه ساکن بود و در این اواخر در هولیر بسر می‌برد. ترور «هوال کژوان» به این دلیل بود که غمخوار خلق و میهن و آزادی خلق بود. وی سالهای سال به فعالیت‌های برحق مدنی پرداخت و همچو یک میهن‌دوست واقعی در جریان انقلاب و مبارزات کوبانی داوطلبانه به روژاوای کوردستان رفته و در صفوف مبارزات علیه دشمنانی چون داعش به مقاومت جانفشانانه پرداخت. واقعه جانباختن «هوال کژوان» در شهر هولیر، نخستین مورد در سال‌ها و ماه‌های گذشته نیست و اثبات می‌کند که آن مناطق به دلیل سیاست‌های حاکمیت آن به گورستان فعالان مدنی هم اهل شرق کوردستان و هم خود اقلیم کوردستان مبدل گشته. سرکوب و خفقان به حالت یک رویه یومیه از سوی حاکمیت هولیر درآمده و خطرات آن متوجه همه فعالان و میهن‌دوستان کورد است. نمونه‌های بارز آن را در سال‌ ۲۰۲۱ علیه فعالان سایر بخش‌های کوردستان در هولیر، مشاهده کردیم. جانباختن فعالان و میهن‌دوستان و فشار بر آنها مشخص می‌سازند که دستگاه امنیتی هولیر هر گونه فعالیت مدنی و میهن‌دوستی که در چارچوب منافع و خواسته‌های خود نباشد را برنمی‌تابد. قطع‌یقین اینگونه رفتارها و سیاست‌ها به نفع خلقمان و کوردستان نیست و خسران‌های جبران‌ناپذیری درپی خواهد داشت.

کشف جسد بی‌جان «هوال کژوان» در یک ساختمان مسکونی در شهر هولیر بیانگر بسیاری ناگفته‌هاست که بایستی پلیس هولیر در مورد آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهد و وظایف خود را بجا آورد. وجود آثار شکنجه و سیاهی بر بدن «هوال کژوان» خبر از ترور وی می‌دهد، لذا بر حکومت اقلیم و نهادهای مربوطه آن است که در این راستا اقدامی نمایند. چراکه به آسانی نمی‌توان از کنار جانباختن شخصیت‌هایی چون فعالان مدنی شرق کوردستان در اقلیم جنوب کوردستان گذشت و شفاف‌سازی جوانب آن یک وظیفه اخلاقی و میهنی می‌باشد.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن تسلیت به خانواده «هوال کژوان» و آرزوی صبر برای ایشان، اعلام می‌داریم که شفاف‌سازی در خصوص جانباختن آن شخصیت گرانقدر یک امر خطیر و ضروری است. ارج‌نهادن به زحمات و رنج‌های بی‌شائبه «هوال کژوان» یک وظیفه انسانی است و خدمت ایشان به مبارزات خلقمان در روژاوا و تلاش‌های آزادیخواهانه خلقمان در شرق کوردستان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. باشد که با حصول آزادی خلق‌های کوردستان و برقراری دمکراسی و صلح، آرزوی‌ جانباختگان و شهدای خلق برآورده شود."