قرارگاه مرکزی دفاع از خلق: در سال ۴۴ مبارزه گسترده‌تری را به پیش می‌بریم

ن.پ.گ در بیانیه‌ای با تبریک ۴٣مین سالروز تأسیس پ.ک.ک اعلام کرده است:"تاریخ پ.ک.ک تاریخ مبارزه‌ی بی‌وفقه است. بدون شک سال ۴۴ مبارزه ما نیز به سال مبارزه گسترده‌تر مبدل می‌شود."

قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (ن.پ.گ) به مناسبت سالروز تأسیس پ.ک.ک بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه ن.پ.گ آمده است:

"درک حقیقت پ.ک.ک به عنوان حزب شهیدان تنها با درک حقیقت شهیدان میسر است. از نخستین شهید بزرگ حقی کارر تا شهیدان قهرمان کارزار شاهین‌های زاگرس و جنگ خابور رفقا جومالی، رِبَر، سرحد، هِژار، زنارین، چاوره، ساریا، شرزان، باور و با ادای دین به هوال شورش که در مقاومت گاره به ستاره‌ای در آسمان مبدل شد، یاد و خاطره تمامی شهیدان راه آزادی کوردستان را گرامی می‌داریم. ماه نوامبر که در آن حزبمان تأسیس شده است، مقاومت در آن شعله‌ور شده است. در این ماه در حضور رفقایمان شهید دلال آمَد، رشید سردار، شیلان کوبانی، عاکیف خدر، آزه ملازگرد، کریم شرنخ و حقی کارر یا دو خاطره تمامی شهیدان ماه نوامبر را زنده نگاه می‌داریم. وظیفه اساسی ما این است که مبارزه آزادیخواهی شهیدان گرانقدرمان را به اوج رسانده و مبارزه آزادیخواهی خلقمان و تمامی خلق‌ها را به پیروزی برسانیم.

تأسیس پ.ک.ک به معنی اعلان یک کشور است که نام آن ممنوع شده، مورد انکار واقع گردید، به فراموشی سپرده شده اما در همان حال تصمیم به مقاومت ملیست. خلق کورد که متحمل هر نوع حقارت به تمامی ارزش‌هایش شده، تحقیر شده، از تاریخ خویش محروم نگه داشته شده، ذهنیت وی را پاک کرده، شهامت وی درهم شکسته شده، از سیاست و خوددفاعی محروم گردیده و خلق کورد در آستانه مرگ با تأسیس حزبمان با شهامتی بزرگ، سازماندهی و عزم به زندگی آزاد مبدل کند.

تأسیس پ.ک.ک نه تنها برای خلق کوردستان، بلکه برای خلق‌های منطقه که از صمیم قلب با مبارزه ما هستند و برای تمامی فرودستان به جرقه امید مبدل شده است. مبارزه آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم که با پیشاهنگی حزبمان به پیش می‌رود، دمکراسی را به زندگی خلق‌های منطقه بویژه خلق‌های همسایه کشانده و با دینامیسم‌های اجتماعی زمینه درهم شکستن اقتدارطلبی زورمدار حاکم بر خلق‌ها را فراهم کرده است. با تأسیس حزبمان پ.ک.ک در ٢٧ نوامبر ١٩٧٨ بازی‌های مدرنتیه سرمایه‌داری و استعمارگری در هم شکست و به نیرویی برای خلق‌های تحت ستم مبدل شد که یکبار دیگر به صحنه تاریخ وارد شوند.

زنان با رهبر آپو و تأسیس پ.ک.ک خود را بازیافتند

رهبر آپو پ.ک.ک را به عنوان حزب زنان معرفی کرده است. زن به عنوان فعالترین بخش جامعه نادیده گرفته شده بود با موضع رهبر آپو و تأسیس پ.ک.ک به بازآفرینی خود پرداخته و به هویت خویش دست یافت. خط زنان آزاد که به اراده مبدل شده بود در صفوف مقدم مقاومت پیشاهنگی را بر عهده گرفته و مبارزه حزبمان را ارتقا بخشیده است. ارتش زنان به نام یژا ستار را در میدان عمل و پاژک را به عنوان حزب زنان تأسیس کرده است و به نام ک.ژ.ک زنان کنفدرالیسم دمکراتیک را سیستم خود قرار داده‌اند، این نیز بیانگر سطح پیشرفت زنان آزاد را به وضوح در انقلاب کوردستان نشان می‌دهد.

حزب بزرگمان زمینه مقاومت‌های حماسی را فراهم کرده است. هر سال از این مبارزه با مصائب و مشکلات فراوانی سپری شده است، به شیوه‌ای مصمم و با فداکاری مقاومت ادامه یافت و مبارزه ما به امروز رسیده است. پ.ک.ک با کسب نیرو از خلق‌های تحت ستم. با اراده مستقل خویش به مدافع آزادی، دمکراسی و عدالت مبدل گشته است. حزبمان در مقابل ظلم، استعمار و زورگویی سر خم نکرده‌اند و به نماینده واقعی صداقت، کرامت و ارزش‌های انسانی، با ویژگی‌ خلق محور، آزادیخواه و سوسیالیست دمکراتیک در منتقه به فعالترین نیروی تحولات اجتماعی تبدیل شده است.

حزبمان پ.ک.ک با روحیه‌ای بزرگ و اراده‌ای نستوه وارد ۴۴مین سال مبارزه می‌شود. دشمن با تشدید حصر بر رهبرمان حصر، ظلم و شکنجه را در تمامی زندان‌ها تشدید کرده و فشارهای خود را بر دینامیسم‌های دمکراتیک خلقمان و كشورمان افزایش داده است، با توهم نئوعثمانی خود درصدد است در منطقه به نیرویی امپریالیستی مبدل شود و در داخل و خارج از کشور با عملیات‌های نابودگرانه و اشغالگری سطح حملات خود را به اوج رسانده است. در مقابل رژیمی فاشیست که درصدد ایجاد ناامیدی بر خلقمان و تحمیل نابودی، تسلیم و بی‌شرفی بر نیروهای انقلابی مقاومتگر است، نیروهای ه.پ.گ پیرامون رهبر آپو به حلقه‌ای مبدل شده و بویژه در آواشین، زاپ و متینا کارزار گسترده‌ای را در سراسر کوردستان آغاز نمودند و با شعار «روز آزادی فرارسیده است» تمامی برنامه‌ها و محاسبات دشمن را نقش بر آب کردند، مبارزه ما را یک گام دیگر به پیروزی نزدیکتر کرده‌اند.

تاریخ یک مبارزه بی‌وقفه

تاریخ پ.ک.ک تاریخ یک مبارزه بی‌وقفه است. هر سال از مبارزه آن با تحولات و دستاوردهای بزرگ همراه بوده است. بدون شک سال ۴۴ مبارزه ما نیز به سال مبارزه بزرگتر مبدل می‌شود. گریلاهای جنبش آزادی کوردستان در این مرحله با عملکرد بزرگ و مهارت تاکتیکی ویژه برای تحقق پیروزی و سربلندی قطعی، فعالیت‌های برنامه‌‌ریزی شده گسترده ضربات سهمگینی را بر دشمن وارد کردند. ما نیروهای مدافع خلق بر اساس خط سربلندی که پ.ک.ک آنرا نمایندگی کرده است، به پیروزی رساندن مبارزه آزادی خلقمان را با نیرویی هر چه تمامتر به پیش می‌بریم. در راستای شعله‌ور نمودن مقاومت و نوآوری و خلاقیت در تکنیک با هدف آزادی رهبر آپو و آزادی خلقمان وارد سال تازه‌ای از مبارزات حزبمان می‌شویم. ما کادرهای فدایی مبارزه با تجربه ۴۴ سال مبارزه از اعلام رسمی و ایستار ۵٠ ساله رهبری، بیش از هر زمانی با شتاب بسوی پیروزی گام برمی‌داریم، وظایف تاریخی خود را به انجام می‌رسانیم و تلاش می‌کنیم در عرصه عمل بر اساس مسئولیت‌های تاریخی به بهترین نحو عمل نماییم.

بر این اساس در سال ۴۴ مبارزه حزبمان، ما اعضای جنبش آزادی برای تحقق اهداف پ.ک.ک تمام توان خود را برای انجام وظایف خویش بکار می‌گیریم، در مسیر پیروزی یکبار دیگر سالروز تأسیس حزبمان را به خلقمان و رفقای مقاومتگر شادباش می‌گوییم. در سال تازه مبارزه برای آنان آرزومند پیروزی‌های بزرگ هستیم."