راهپیمایی اعتراضی زنان در شنگال: نسل‌کشی و ستاتوی ما را به رسمیت بشناسید

در آستانه سالگرد حملات نسل‌کشی ٣ آگوست ٢٠١۴، زنان ایزدی با برپایی راهپیمایی اعتراضی خواستار به رسمیت شناختن نسل‌کشی و خودمدیریتی شنگال شدند.

صدها زن با انجام یک گردهمایی اعتراضی در میدان "سوکا که‌ون" شنگال، تصاویری از حملات نسل‌کشی ایزدی‌ها توسط داعش را آنجا برافراشته و برای یادآوری زنانی که در دست داعش اسیر شدند، گروهی از زنان با لباس‌هایی سیاه و دستبند بدست نمایشی را به اجرا درآوردند.

در این تجمع، شعارهایی نظیر "ما خودمدیریتی می‌خواهیم"، "زنده‌باد مقاومت شنگال"، "مرگ بر خائنان"، "مقاومت و مبارزه زنان فرمانِ نسل‌کشی را متوقف و شکست داد" توسط شرکت کنندگان سر داده شد و به سمت خیابان‌ها اطراف شنگال که به عنوان محل شروع حملات نسل‌کشی شناخته می‌شود، حرکت کردند. زنان از جامعه جهانی خواستند که نسل‌کشی ایزدی ها و خودگردانی دمکراتیک شنگال را به رسمیت بشناسند.

فهیمه سلیمان، عضو جنبش آزادی زنان ایزدی (TAJÊ)اعلام کرد: "در ٣ آگوست ٢٠١۴ هزاران زن در این جاده به بردگی گرفته و مورد ضرب و شتم، تجاوز و خشونت قرار گرفتند." او گفت: "ما می‌خواهیم راهپیمایی نسل‌کشی که امروز در این خیابان آغاز شده است را به راهپیمایی آزادی تبدیل کنیم."

فهیمه سلیمان ادامه داد و گفت:"ما درد فرزندان، دختران و همسرانمان را دیده‌ایم. برای اینکه درد تازه‌ای نبینیم، می‌خواهیم سرنوشتمان را خودمان تعیین کنیم و خودگردانی سرزمین خود را در دست داشته باشیم. برای دفاع از خودمان، امنیت، نیروی نظامی و سازمان زنان خود را ایجاد کرده‌ایم." در ادامه گفته‌های خود فهیمه سلیمان خواستار به رسمیت شناختن خودمدیریتی شنگال و حق تعیین سرنوشت شد.

وی از همه کسانی که در جریان حملات داعش، به شنگال کمک کردند، تشکر کرد و افزود: "ما به مردم خود مدیون هستیم که آغوش خود را به روی ما گشودند و به ما یاری رساندند."

در حین این تجمع اعتراضی، زنانی که چادر مشکی بر تن کرده و  خود را زنجیر کرده بودند، به طور نمادین زنجیرها را شکستند و چادرهای سیاه را سوزاندند.