رونی بوتان گریلای ه.پ.گ: دشمن به‌آسانی نمی‌تواند از زاپ خارج شود

رونی بوتان گریلای ه.پ.گ در مقاومت زاپ شرکت دارد. وی گفت:"همان‌طور که دشمنان در سال ۲۰۰۸ در زاپ شکست خورد، در سال ۲۰۲۲ نیز شکستی بزرگ متحمل خواهند شد. این بار حتی دشمن به‌آسانی نمی‌تواند از زاپ خارج شود."

حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به باشور کوردستان ادامه دارد. رونی بوتان، گریلای ه.پ.گ که در زمان حملات سنگینی به منطقه مقاومتی زاپ رفته ‌است، با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

"ما هدفمند هستیم"

بوتان اعلام کرد، در منطقه زاپ حملات بسیاری انجام می‌شود. او گفت:"ما گریلاهای فدائی رهبر آپو و ه.پ.گ در مقاومت زاپ شرکت داریم. ما مانند شهدای قهرمانانمان علیه دشمن عملیات انجام می‌دهیم. ما هدفمند هستیم. دشمن به این‌جا آمده ‌است، اما آن‌ها نمی‌توانند به ‌آسانی خارج شوند. با مقاومت و مبارزاتمان دشمن از خاک کوردستان بیرون خواهند شد. ما به‌عنوان تیم‌های سیار گریلا در مقاومت زاپ شرکت داریم."

"گریلا پیروز خواهند شد"

گریلا رونی بوتان شکست سال ۲۰۰۸ دولت ترکیه در زاپ را یادآور شد و در ادامه سخنانش گفت:"همانطور که دشمن در سال ۲۰۰۸ در زاپ به‌سختی شکست خورد، در سال ۲۰۲۲ نیز متحمل شکستی بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. پیروزی از آن گریلا است. ما هم آماده‌ایم در این مقاومت شرکت کنیم. ما در جوش‌وخروش بسیار برای شرکت در این عملیات هستیم. ما اجازه نمی‌دهیم خون رفقای شهدایمان هدر برود. به عملیات‌هایمان علیه دشمن ادامه خواهیم داد. تا آخرین نفس به مقاومت و عملیات‌هایمان ادامه خواهیم داد."