ساکنان مخمور در دومین سالگرد محاصره ضد بشری به خیابان‌ها ریختند

ساکنان کمپ پناهجویان شهید رستم جودی به مناسبت دومین سالگرد محاصره تحمیل شده از سوی پارت دمکرات کوردستان دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

شهروندان کمپ پناهجویان مخمور برای محکوم کردن دومین سالگرد محاصره این کمپ راهپیمایی کردند. روز شنبه ساعت ۱۸:۰۰ عصر ساکنان کمپ در مقابل انجمن خانواده‌های شهیدان جمع شده و راهپیمایی را آغاز کردند. راهپیمایان شعارهایی مانند "هیچ کس نمی‌تواند روز ما را تاریک کند" ، "زنده‌باد رهبر آپو" و "مرگ بر خائنان" سر دادند. در این راهپیمایی همچنین پرچم‌ها و پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پلاکاردهایی با متن "با مبارزه مشترک ما خیانتکاران نابود خواهند شد، کوردستان خانه بارزانی نیست، سرزمین همه کوردها است" همراه بود. راهپیمایی تا ساختمان سازمان ملل ادامه یافت و در آنجا بیانیه‌ای از طرف کمپ صادر شد. بیانیه توسط عضو اجرایی مجلس ایشتار کمپ مخمور  قرائت شد.

در این بیانیه آمده بود:

هدف دولت فاشیست و آدمکش ترکیه ریشه‌کن کردن کامل خلق کورد است. بر این اساس، از روزی که جنبش آزادی این مبارزات را آغاز کرد تاکنون، دشمن همیشه سعی در نابودی وحشیانه خلق کورد داشته است. هم اکنون نیز شاهد حمله به تمام ارزش‌ها و دستاوردهای خلق کورد هستیم که با خون هزاران شهید قهرمان کورد به دست آمده است. برای او خوشایند نیست  و امروز ما شاهدیم که از یک سو روژاوا کوردستان، از سوی باشور کوردستان و از سوی دیگر مخمور را تهدید می‌کند، به ویژه تلاش می‌کند که مناطق حفاظتی میدیا را اشغال کند.

دولت اشغالگر ترک گرچه در تلاش است تا موفقیت‌های بزرگی را کسب کند، اما نتوانسته است به آنچه که قصد داشته است برسد. بنابراین، پس از حادثه ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۹ در رستوران حقه باز در هولیر که در آن 'عثمان کوسه' یکی از مقامات میت ترکیه کشته شد و سپس، توسط آسایش پ.د.ک و اداره اقلیم کوردستان، ممنوعیت رفت و آمد بر ساکنان کمپ پناهجویان شهید رستم جودی اعمال شد و خلق ما در این کمپ اجازه عبور از نقاط تحت كنترل پ.د.ک را ندارند. بر این اساس امروز در حال ورود به دومین سالگرد منع رفت و آمد و تحریم کمپ هستیم. نیرویی که خود را کورد معرفی می‌کند از دو سال گذشته تحریم اردوگاه را اعمال کرده است. تأثیرات منفی بسیاری در این روند تحریم وجود داشته است. ده‌ها زن باردار فرزندان خود را از دست دادند، چندین بیمار جان خود را از دست دادند. به همین دلیل، ویروس کرونا نیز مانند سایر نقاط جهان بر روی مخمور تأثیر منفی گذاشت. ما کسانی را که با این نقشه‌های کثیف ارتباط دارند محکوم می‌کنیم. ما ساکنان کمپ شهید رستم جودی از خلق خود در جنوب كوردستان، خلق کورد و همه دوستان كورد می‌خواهیم كه در برابر اشغالگری ساكت نمانند، وحدت ایجاد كنند و علیه نیروهای نسل‌كشی مبارزه کنند.

این تجمع با شعارهای "زنده‌باد رهبر آپو" ، "زنده‌باد مقاومت خلق مخمور" و "مرگ بر خائنان" به پایان رسید.