'سال ٢٠٢٢ سنگین‌ترین ضربات بر رژیم فاشیست ترک وارد خواهد شد'

دلگش فارقین گریلای ه.پ.گ و آوینار میرکان گریلای یژا ستار در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی مقاومت گریلایی در زاپ، متینا و آواشین پرداختند و خاطرنشان کردند که مقاومت گریلا در سال ٢٠٢٢ نیز بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.

دلگش فارقین و آوینار میرکان گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار با یادآوری مقاومت نیروهای گریلا در زاپ، متینا و آواشین در سال ٢٠٢١ اعلام کردند که مقاومت در سال ٢٠٢٢ نیز بدون وقفه ادامه خواهد یافت و در سال تازه مهلک‌ترین ضربات بر رژیم فاشیست ترک وارد می‌شود.

آوینار میرکان گریلاهای یژا ستار گفت:"مبارزه بی‌‌مانندی را در سال ٢٠٢١ شاهد بودیم. این مبارزه مهر خود را بر تاریخ زد و برای تمامی جهان به زمینه‌ای برای گسترش مبارزه مبدل شد. مبارزه گریلا بر مبانی فکر و فلسفه رهبر آپو، جنگ نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژا ستار در تونل‌ها، همزمان تیم‌های متحرک گریلا در اراضی به جهانیان نشان داد که مقاومت گریلا چگونه است. گریلا این نیرو را از کجا کسب کرده است. ما هم می‌دانیم که منبع این نیرو فکر و فلسفه رهبر آپوست. هم برای دشمن و هم برای عموم جهان به درسی بزرگ مبدل گردید. هیچ رویه جنگی باقی نمانده است که علیه گریلا مورد استفاده قرار نگرفته باشد. با این همه بازهم می‌گویند 'گریلا باید تسلیم شود، سلاح خود را زمین بگذارند'. اما جنگ و مقاومت گریلا نشان داد که گریلا هیچ زمانی تسلیم نخواهد شد. کوهستان خانه ماست. تا زمانیکه کوردستان آزاد، دمکراسی خلق‌ها و ملت دمکراتیک محقق شود این مبارزه را ادامه می‌دهیم. ما بر مبنای این ایده مبارزه را به پیش می‌بریم و روز به روز آنرا گسترش می‌دهیم. ده‌ها هوال ما به شهادت رسیدند، اما به این معنی نیست که ما از میان رفته‌ایم و نمی‌توانیم بجنگیم. چنین چیزی صحت ندارد. اگر امروز یک هوال به شهادت می‌رسد روز بعد ده‌ها جوان کورد، عرب، ترک و جوانان دیگر از خلق‌های خاورمیانه به این جنبش ملحق می‌شوند. می‌دانند که تنها راه رهایی مبارزه گریلایی در این کوهستان‌هاست. اگر می‌خواهیم خاورمیانه دمکراتیک را مسجل کنیم، بدون نیروی گریلا، بدون فکر و فلسفه رهبر آپو و پ.ک.ک محال است."

آوینار میرکان با اشاره به پیشاهنگی گریلاهای یژا ستار در این مقاومت‌ها گفت که هدف و منظور اساسی زنان گریلا صیانت از موجودیت واقعی زنان است. او افزود: "زنان در پ.ک.ک وقتی که می‌جنگند، تنها به این معنی نیست که اسلحه در دست دارد و به نبرد می‌پردازند. بدون شک آنان برای هدف و آرمانی می‌جنگند. رفقای زن به شیوه‌ای فعال و کارامد در مقاومتی که از آغاز سال در عرصه گاره آغاز شد جای گرفتند و سپس در جنگ خابور و همچنین در آواشین نقش پیشاهنگ را بر عهده گرفتند." این گریلای زن خاطرنشان کرد که گریلاهای یژا ستار تلاش نمودند تا اینچنین به وظایف خویش در قبال خلق و میهنشان عمل کنند.

آوینار میرکان در پایان سخنان خود گفت:"ما وارد سال ٢٠٢٢ شده‌ایم. این سال به سال پیروزی مبدل می‌شود. پیروزی در دست ماست. در این سال باید دشمن را مجبور کنیم که به هزیمت خود اذعان کند. در سال ٢٠٢٢ مبارزه ه.پ.گ و یژا ستار شعله‌ور خواهد شد. این مبارزه تنها به مقاومت محدود نخواهد بود. به سطحی می‌رسد که هم پیروزی را جشن بگیرد و هم در تمامی جهان به الگویی برای آزادیخواهی مبدل شود."

دلگش فارقین گریلای ه.پ.گ با گرامیداشت یاد و خاطره قهرمانان پیشاهنگ سیانه و شهید شورش بیت‌الشباب گفت:"در مبارزه سال ٢٠٢١ نیروهای گریلا، مقاومت سیانه به رویه، دستورالعمل و منبع الهام مبدل شد. حمله دشمن به سیانه با پیشاهنگی هوال شورش بیت‌الشباب خنثی شد، این برای گریلا منبع الهلام و روحیه بود و کانسپت رژیم فاشیست ترک را نقش بر آب کرد. رژیم ترک شکست خود را نپذیرفت و برای اشغال مناطق حفاظتی میدیا حمله‌ور شد. قصد داشت که قرارگاه مرکزی گریلا را نابود کند. این برنامه آنان در سیانه با شکست مواجه شد. مقاومت در زاپ، متینا، آواشین، در تپه‌های مام رشو، آرس فارس، در جیلوی کوچک، در ارتفاعات شهید سردار و زندورا بخش بزرگی از نقشه‌های دشمن را خنثی کرد. گریلاهای مدرنیته دمکراتیک که بر اساس فلسفه رهبر آپو، با شیوه و تاکتیک نوین و بر اساس مبانی روز توانستند حملات دشمن را متوقف کنند. حضور تیم‌های حرفه‌ای هم در اراضی و هم در تونل‌های جنگ کانسپت رژیم فاشیست ترک را نقش بر آب کرد. با پیشاهنگی رفقای زندورا، متینا، در تپه کوردینه، در دراوی و مناطق دیگر با پیشاهنگی هوال کورتای و آزاد با متد تیم‌های حرفه‌ای در مقابل ارتش ترک نبردی بی‌سابقه صورت گرفت. در آواشین با پیشاهنگی شهید سرحد گرافی در مام رشو مقاومتی تاریخی رقم خورد. در ورخله با پیشاهنگی هوال جومالی و چاوری مقاومت بزرگی صورت گرفت. برنامه‌های رژیم ترک برای سال ٢٠٢١ با شکست کامل روبرو شدند. رفقا با عزمی راسخ و با ایمان به پیروزی در مقابل حملات دولت فاشیست ترکیه جنگیدند و ضرباتی مرگبار را بر دشمن وارد کردند. سلاح‌های دشمن را به غنیمت گرفتند. نظامیان اجیر شده رژیم ترک روحیه خو درا از دست دادند و پا به فرار گذاشتند. نمی‌توانند در مقابل گریلا بجنگند. عملکرد این رویه را در زاپ هم دیدیم. یک نظامی ترک که می‌خواست تسلیم نیروهای گریلا شود از سوی نظامیان ترک کشته شد. این نشان می‌دهد که نقشه‌های رژیم ترک با شکست قطعی مواجه شده‌اند."

دلگش فارقین در ادامه به آکسیون‌های اعتراضی خلق کورد در اروپا علیه حصر و انزوای رهبر آپو اشاره کرده و آنرا مرحله‌ای تازه‌ای از مبارزه علیه فاشیسم ترکیه عنوان نمود که در چارچوب «روز آزادی فرا رسیده است» می‌تواند به آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بیانجامد و لازم است در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن گسترش یابد.

دلگش فارقین در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد که سال ٢٠٢٢ مبارزه و مقاومت گریلا بر اساس دستاورهای سال گذشته ادامه خواهد یافت و پیروزی‌های بزرگتری را نسبت به سال ٢٠٢١ کسب می‌کند. هدف مبارزه در سال تازه آزادی رهبر خلق کورد، رهایی کوردستان و درهم شکستن فاشیسم می‌باشد و گریلا در این راستا مبارزات را شعله‌ورتر خواهد کرد.