صالح مسلم: اگر پارت دمکرات کوردستان عاقلانه برخورد نکند آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شود

صالح مسلم عضوشورای ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در گفتگویی با خبرگزاری فرات اعلام کرد کسانی را به مناطق گریلایی اعزام می کنند، پیشمرگه نیستند، بلکه نیروهایی هستند که تحت فرماندهی مراکز دیگر هستند. بازی بسیار خطرناکی را اغاز کرده‌اند.

خبرگزاری فرات گفتگویی را با صالح مسلم صالح مسلم، عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک(PYD) انجام داده است، در این گفتگو صالح مسلم در رابطه با انزوای تحمیلی بر امرالی، موضع ضدیت با انزوا، حملات دولت ترک به باشور کوردستان، تحرکات نیروهای پارت دمکرات کوردستان در مناطق گریلایی، ترافیک دیپلماتیک در بغداد، حملات اشغالگرانه به مناطق شمال-شرق سوریه، اقداماتی که در راستای جنگ ویژه روانی صورت می‌گیرند، و دیدارهای اتحاد ملی کورد و مسئله درعا و سویدا گفتگو کرده است. 

خبرگزاری فرات: در امرالی انزوای سنگین و تشدید شده در جریان است. خلق کورد در همه جا در مقابل این انزوا اعلام موضع کرده است و بپا خاسته است. شما این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صالح مسلم: مسئله رهبری به مسئله‌ای تعیین کننده تبدیل شده است. خلق کورد در هر جایی که حضور داشته باشد، بدون آزادی رهبری نمی‌تواند دستاوردی را کسب کرده باشد و بدون آزادی وی دستاوردها هم می‌توانند کوتاه مدت و مقطعی باشند. دشمن نیز بر این مسئله واقف است. از همان ابتدا دشمن، شکنجه، فشار و انزوا در امرالی را با چنین درکی تحمیل کرده است. با توطئه بین‌المللی تلاش کردند که راس جنبش را قطع کرده و سپس بدنه را از میان بردارند. این سیاست هنوز هم ادامه دارد.

از یک گفته رهبری دچار ناراحتی می‌شوند. از عشق و محبت کورد نسبت به رهبری اطلاع دارند. به همین دلیل برای سرکوب و تحت فشار قرار دادن خلق کورد، در امرالی دست به شکنجه و انزوا زده‌اند. مسئله در این جا است. در مقابله با این سیاستها هم، کورد در هر جایی که حضور داشته باشد، مقاومت را ادامه می‌دهد. در زندان‌ها، در میادین، در اروپا، در کوردستان در مقابل این سیاستها مقاومت می‌کنند. اکنون همه از ابعاد این مسئله اطلاع دارند. می‌دانند که حل مسئله کورد تنها یک مخاطب دارد. آنهم رهبر اوجالان است. تنها اوست که می‌تواند که خلق کورد را متقاعد کند. چاره دیگری را نمی‌توان تصور کرد. در مقابل آنها با تداوم انزوا نشان می‌دهند که برای حل مسئله کورد، هیچ گامی بردنداشته و نمی‌خواهند گامی جدی در این باره بردارند. همین فشارها نشان می‌دهند که به هیچ وجه از حسن نیت برخوردار نیستند. خلق نیز در مقابل این مقاومت کرده و موضعگیری می‌کند.

مهم نیست چه نیرویی باشد، اما اگر در خاورمیانه هر نیرویی خواهان صلح و ثبات باشد، اگر خواهان حل مسئله کورد باشد،  الزاما باید از امرالی شروع کند. تنها صدای امرالی است که خلق کورد آن را می‌شنود، راه دیگری وجود ندارد. همه می‌دانند که دست‌یابی به راه حل بدون رهبر اوجالان امکان ندارد. از طرف دیگر انزوا و سرکوب ادامه دارند. انزوای تحمیل شده بر امرالی خارج از چارچوب قانون است. بر اساس قوانین بین المللی قرار ندارند. این اقدامات وارد حیطه‌ای شده اند که حتی مبانی اخلاقی هم ندارند. به همین دلیل این وضعیت قابل قبول نیست. در اروپا، در مناطق دیگر، اگر براستی در مورد وضعیت حقوق بشر باشد، باید وضعیت امرالی به دقت و درست مشاهده شود. فاشیسم ترک، کورد، قوانین  معیارها را زیر پا نقض می‌کند. باید در مقابل آن ایستاد. این وظیفه خلق کورد است. فاشیسم ترک غیر از خلق کورد، هیچ مانع دیگری رویاروی خود نمی‌بیند. به همین دلیل باید دوستان خلق کورد، نیروهای دمکراتیک و همه در مقابل این ستمگری بپاخیزند.

خبرگزاری فرات: حملات دولت ترک به باشور کوردستان همچنان ادامه دارند. نیروهای مدافع خلق اعلام نموده است که ۷ گریلا در کمین نیروهای پارت دمکرات کوردستان به شهادت رسیده‌اند. نیروهای پارت دمکرات کوردستان نه تنها اطلاعات را در اختیار میت قرار می‌دهند، بلکه بر تحرکات خود در مناطق گریلایی هم افزوده‌اند. کورد در روژآوا این وضعیت را چگونه نگریسته و با آن چگونه برخورد می‌کند؟

صالح مسلم: رویدادهایی در حال وقوع هستند. این جنگ بین گریلاهای کورد و دولت ترک است. گریلاهای کورد چه کسانی هستند؟ گریلاهای کورد فقط متشکل از کوردهای باکور کوردستان نیستند. بلکه از هر چهار بخش کوردستان گردهم آمده و از کوردستان دفاع می‌کنند. از باشور، روژآوا و روژهلات و باکور کوردستان هستند. از ابتدای جنگ بسیاری از جوانان ما به شهادت رسیده‌اند. از کوبانی، حسکه، قامشلو، از بخش‌های دیگری کوردستان به شهادت رسیده‌اند. این جنگ دامنگیر تمام کوردها شده است. دولت ترک زمانی که دست به حمله می‌زند، فقط به کوردهای باکور یا پ.ک.ک نیست که حمله می‌کند، بلکه علیه تمام خلق کورد دست به جنگ می‌زند و کسانی که با دولت ترک همکاری می‌کنند، علیه تمام کورد اعلان جنگ کرده‌اند.

در میان پارت دمکرات کوردستان گروهی وجود دارد که اراده خود را تسلیم کرده است یا فروخته است و مقاصد و اهداف ترکیه را اجرا می‌کند. تا جایی که ما این وضعیت را پیگیری می‌کنیم، کسانی را که به مناطق گریلایی اعزام می‌کنند، پیشمرگه نیستند. بلکه بخش بیشتر آنها نیروهای ویژه وابسته با پارت دمکرات کوردستان هستند. مشخص است که تحت فرمان چه کسی هستند. نیروهای ویژه‌ای مانند زیروانی و گولان. همه می‌دانند که این نیروها وابسته به چه کسی هستند. اما بازی بسیار خطرناکی هم در حال اجرا است. پیش از هر چیز بازی خطرناکی را علیه خلق کورد، نیروی کورد و علیه خود پارت دمکرات کوردستان در جریان است. در نتیجه مقاومت کورد ارزش‌هایی خلق شده است، دستاوردهایی کسب شده است، و با دست زدن به چنین جنگی عملا دشت به گونه‌ای خودکشی می‌زنند.

اگر واقعا چنین جنگی از این طریق و بدین نحو آغاز شود، اگر عاقلانه نسبت به آن برخورد نشود، بیش از هر گروهی و پیش از هر کسی، این خود پارت دمکرات کوردستان است که بیشترین زبان و اسیب را می‌بیند. تصور می‌کنم که کسانی که در صفوف پارت دمکرات کوردستان حضور دارند، آنها هم برادران ما هستند، در صورتیکه از این اشتباه دست بردارند، قدم بسیار خوبی را بر می‌دارند. آنها می‌گویند که جنک نمی‌کنم، اما با تمام نیروی خود گریلا را محاصره کرده است. کمکی نمی‌کنند، یا اجازه تحرک به گریلا داده نمی‌شود، و در صورتیکه دست به تحرکی بزند، در کمین می‌افتد. و این بازی بسیار خطرناکی است. آسیبهای آن به همه کورد می‌رسد. پارت دمکرات کوردستان در درجه اول خود دچار آسیب می‌شود. آسیب آن متوجه تمام کورد می‌شود.

به نمایندگی از حزب اتحاد دمکراتیک، برای متوقف نمودن این تنش‌ها هر اقدامی را که بتوانیم انجام دهیم، ما انجام می‌دهیم. اگر میانجیگیری لازم باشد ما آن را هم اجام می‌دهیم. نیروهای ما در این باره هر درخواستی داشته باشند ما آمادگی داریم. زیرا فاجعه‌ای بزرگ در آستانه وقوع قرار دارد. برای ممانعت از وقوع ان ما به هر اقدامی دست می‌زنیم. زیرا آسیب‌های آن نه فقط باشور کوردستان، بلکه تمام کوردستان را در می‌نوردد. فرزند یک خانواده را که در اینجا در مقابل فاشیسم ترک می‌جنگد به شهادت می‌رساند. این مسئله هر چند برای این خانواده می‌تواند مایه سرفرازی باشد، اما اگر در کوردستان فرزندی از پشت با خنجر خیانت به شهادت برسد، خانواده چگونه فکر می‌کند؟ اگر به دست کورد کشته شده باشد، چه فکری می‌کنند؟ بنابه این دلایل ما اعلام می‌کنیم تاثیرات این مسئله فقط به اینجا محدود نشده و بر تمام بخش‌های کوردستان تاثیر گذار خواهند بود. بازی بسیار خطرناکی است. امیدوارم که این نیرو عاقلانه با مسئله برخورد کرده و دست از این موضع بردارند. زیرا این مسئله مصیبتی بزرگ برای کورد می‌باشد.

خبرگزاری فرات: در باشور کوردستان و عراق همواره می‌تواند رویدادهای جدیدی را مشاهده کرد. در بغداد با مشارکت بسیاری از کشورها، کنفرانس عراق برگزار شد. امانوئل ماکرون از باشور کوردستان نیز دیدار کرد. در خصوص وضعیت کورد و فرایند جدید گفتگوهایی در جریان است. شما نتیجه آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صالح مسلم: تصور می‌کنم که نشست یا کنگره‌ای که در بغداد برگزار شد، با مسائل عراق از ارتباط بسیاری برخودار بود. از نگاه من، در رابطه با مداخلاتی که از سوی همسایگان این کشور در عراق صورت می‌گیرد، بحث و گفتگوهایی جدی به عمل آمده است. بدون شک رئیس جمهوری فرانسه هم به نمایندگی از ناتو در این نشست حضور پیدا کرده بود. تصور می‌کنم که این دیدارها در همین راستا ادامه پیدا می‌کنند. بدون شک نشست‌های جداگانه‌ای نیز برگزار می‌شوند. در این میان بدون شک مسئله کورد هم در جریان است. ماکرون عازم کوردستان شد و همچنین تلاش کرد که به شنگال هم عزیمت کند، اما برخی از نیروها مانع از دیدار وی از شنگال شدند. اما در رابطه با مسئله کورد طرح‌هایی دارد.

تصور می‌کنم که در این نشست اداره جدیدی تعیین می‌شود. یعنی پیش از این پروژه‌ای تحت عنوان سوریه جدید وجود داشت، عراق، سوریه و مصر، اکنون هم در حال گسترش این کشورها هستند و کشورهای خلیج را در هم در بر می‌گیرد. این مسله با سیاستهای مرتبط با خاورمیانه در ارتباط است.

ما در فرایندی بسیار حساس قرار داریم. تا چند سال قبل، هیچ کس انتظار نداشت که کورد در میان معادالات خاورمیانه واجد نقش باشد. اما اکنون مشاهده می‌شود که هم نیروهای هژمون، هم نیروهای دیگر که با خاورمیانه در ارتباط هستند، درک کرده‌اند که بدون کورد امکانی برای حل مشکلات وجود ندارد. جنگ در این منطقه برای خارج کردن کوردها از متن معادلات است. کوردها هم باید از این مسئله اطلاع داشته باشد. ما در میان معادلات خاورمیانه حضور داریم. بدون کورد هیچ راه حلی امکانپذیر نیست. به همین دلیل باید متحد شویم. لازم است که در این باره زبان و عمل ما یکی باشد. ما لازم است دوست و دشمن خود را شناخته و در میان معادلات موجود بتوانیم که برای تمام آحاد خلقمان و خلقهای منطقه نقشی مثبت ارائه کنیم.