صالحه آیدنیز: زمانیکه اندیشه‌ها و نظرات اوجالان منتشر می‌شوند جامعه بار دیگر تجدید نیرو می‌کند

ریاست مشترک ب.د.پ در دیدار از چولیک و خارپیت اعلام نمود که از میان برداشتن انزوای تحمیلی نیازمند مبارزه است و در این باره افزود: زمانیکه آقای اوجالان افکار، نگرش‌ها و اندیشه‌های آزادی‌طلبانه خود را منتشر می‌کند، جامعه بار دیگر نیرو می‌گیرد.

بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک (KCD)، صالحه آیدنیز و کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک (BDP) در منطقه کورخول از توابع چولیک و خارپیت، به دیدار از روستاهای منطقه پرداخته و با خلق دیدار کردند. اردال آیدمیر نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه چولیک، آرزو فرات ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و ریاست مشترک این حزب در منطقه خارپیت، ویسی ساریتاچ با هیات کنگره جامعه دمکراتیک و حزب مناطق دمکراتیک به دیدار از روستاهای منطقه دست زدند. این دو هیات، در هر دو منطقه با استقبال خلق روبرو شدند.

لزوم مبارزه در مقابل انزوای تشدید شده

در این دیدارها، صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک سخنرانی کرد. آیدنیز در این سخنرانی اعلام کرد که علت ایجاد بحران مسئله کورد بوده و در این باره اظهار داشت: سیاستهای جمهوری دولت ترک در یکصد سال اخیر بر اساس یکدستی بوده است. ترکیت، سنی گرایی و اسلامگرایی بر همه تحمیل شده است. همه را به عنوان دشمن در نظر گرفته و خواهان از میان برداشتن وی هستند. ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ مدت ۶ سال است که این سیاستها را ادامه می‌دهد. با تشدید انزوا در جزیره امرالی آغاز شده است و در هیچ جای جهان شاهد چنین سیستمی نیستیم. به همین دلیل باید در مقابل انزوا مببارزه را ادامه داد. زمانی که آقای اوجالان از افکار، اندیشه‌ها و نظرات آزادیخواهانه خود می‌گوید، جامعه بار دیگر تجدید نیرو می‌کند. ما در فاصله سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ این مسئله را دریافتیم. زیرا حاکمیت از مبنای دمکراتیک در هراس بوده و بر همین اساس جنگ و انزوا را شدت می‌بخشند. در اعتراض به انزوا بیش از ۲۰۰ روز است که زندانیان سیاسی اعتصاب کرده‌اند. این مبارزه تنها وظیفه زندانیان نیست، بلکه وظیفه تمام ما است. باید که در این مبارزه شرکت داشت.