سه دقیقه سکوت در شنگال در احترام به قربانیان قتل‌عام ایزدی‌ها

برای گرامیداشت شهیدان فرمان روز ٣ آگوست ٢٠١۴ در شنگال ٣ دقیقه سکوت اعلام شد. اعلام شد که غروب امروز راهپیمایی و تجمع برگزار می‌شود.

در ٨مین سالگرد فرمان ٣ آگوست با پیشاهنگی مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال از روز ٢٠ جولای سلسله فعالیت‌هایی برگزار شده‌اند.

امروز ٣ آگوست در سالروز قتل‌عام شنگال آکسیون‌ها ادامه می‌یابند.

صبح امروز از ساعت ١٠ تا ١٠:٠٣ دقیقه در مرکز شهر شنگال و شهرک‌ها و مناطق تابعه در احترام به قربانیان نسل‌کشی سکوت سراسری اعلام شد.

همچنین در مسیر جاده‌ها و معابر میان شهروندان آب آشامیدنی توزیع می‌شود. ساعت ١٧ نیز راهپیمایی عمومی برگزار می‌شود.

راهپیمایی از میدان یرموک آغاز شده و تا مقابل ساختمان مجلس خلق ادامه می‌یابد، سپس در تجمعی یاد و خاطره قربانیان گرامی داشته شده و بیانیه‌ای قرائت می‌شود.