شبیخون نیروهای گریلا بر اشغالگران در آمَد

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار در آمَد، هفتانین، آواشین و زاپ اشغالگران ترک را هدف قرار دادند. در عملیات نیروهای گریلا به یک هلی‌کوپتر تهاجمی، یک دوربین مدار بسته و یک موضع ارتش ترک ضربه وارد شد

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات تازه‌ای را از عملیات نیروهای گریلا منتشر کرد. در اطلاعیه آمده است:

"٢٨ اکتبر/ ۶ آبان رأس ساعت ٢٢:٣٠ در بخش پاسور استان آمد نیروهایمان پایگاه میلیکا را هدف عملیات هماهنگ قرار دادند. در نتیجه این عملیات ضربات مهلکی بر محل تجمع نظامیان و یک برجک پایگاه وارد شد. تعداد دقیق کشته و زخمی‌های دشمن در این عملیات محرز نشده است.

این عملیات برای گرامیداشت رفقایی که در آمَد به شهادت رسیده بودند به انجام رسید.

در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور در عرصه هفتانین؛

٣٠ اکتبر ساعت ١١:۵٠ نیروهای یژا ستار در تپه کوردینه اشغالگران مستقر در ارتفاعات پیربولا را با سلاح سنگین هدف قرار دادند.

این عملیات در چارچوب کارزار «علیه قتل‌عام زنان، زمان دفاع از جامعه و زن آزاد فرا رسیده است» به انجام رسید. اهداف تعیین شده با موفقیت هدف قرار گرفتند.

در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس؛

٣٠ اکتبر ساعت ٨:٣٠ در منطقه مروانوس عرصه آواشین و منطقه مونزور عرصه زاپ ٢ عملیات علیه اشغالگران به انجام رسیدند. در نتیجه این عملیات‌ها به سیستم دوربین مداربسته و یک موضع اشغالگران ضربه وارد شد.

٣١ اکتبر ساعت ١٢:۴٠ در منطقه جیلوی کوچک عرصه زاپ، دو تیم نیروهای ما به شیوه‌ای هماهنگ عملیاتی را علیه اشغالگران انجام دادند. در این عملیات یک اشغالگر کشته شد.

٣١ اکتبر ساعت ١١ در منطقه کلا بیدوه عرصه زاپ نیروهای ما از دو جهت با سلاح سنگین اشغالگران را هدف قرار دادند.

٣١ اکتبر از ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢٠ نیروهای ما در منطقه زاپ یک هلی‌کوپتر تهاجمی دشمن را که درصدد حمله راکتی به منطقه T شکل بود هدف قرار داند. در نتیجه هلی‌کوپترهای تهاجمی دشمن مجبور به عقب‌نشینی از آسمان منطقه شدند.

٣٠ اکتبر از ساعت ١٩ الی ٢١:٣٠ ارتش اشغالگر ترک با سلاح سنگین و مواد منفجره منطقه ورخله عرصه آواشین را هدف حمله قرار داد.

٣١ اکتبر از ساعت ٢٠:١٠ الی ٢٠:۴٠ هلیکوپترهای دشمن بر فراز منطقه تابورا عربان در آواشین به گشتزنی پرداختند."