شکنجه وحشیانه پنج کولبر از سوی نظامیان رژیم اشغالگر ایران در چالدران

نظامیان رژیم غاصب جمهوری اسلامی در مرز چالدارن میان روژهلات و باکور کوردستان پنج کولبر را دستگیر کردند و آنان را به شیوه‌ای وحشیانه مورد شکنجه قرار دادند.

به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبه (١٩ ژوئیه/ ٢٨ تیرماه) نظامیان رژیم ایران در پاسگاه سقیز میله واقع در نزدیکی روستای عیسا گولیک در مرز چالدران با باکور کوردستان با کمین‌گذاری برای کولبرهای کورد پنج شهروند را دستگیر کردند.

کولبرهای دستگیر شده که هویت آنان به ترتیب «جمال حسن‌پور»، «باران حسن‌پور»، «حسین فیروزی»، «ولی مقیمی» و «حمید عبدالله‌زاده» عنوان شده است از سوی نظامیان ایران به شیوه‌ای وحشیانه مورد شکنجه قرار گرفتند.

انتشار تصاویر ویدیویی کولبرهای شکنجه شده در شبکه‌های اجتماعی با انزجار و نفرت عمومی از اقدامات رژیم ایران مواجه شده است.