شرکت صدها نفر از شهروندان در مراسم تعزیه شهید شُکری سرحد در سلیمانیه

در محل ترور شکری سرحد از کادرهای پیشاهنگ پ.ک.ک و عضو کمیته شهیدان پ.ک.ک در باشور کوردستان خیمه تعزیه برپا شده است. از صبح امروز صدها شهروند در مراسم تعزیه شرکت کرد‌ه‌اند.

یاسین بولوت با کد سازمانی شکری سرحد از کادرهای پیشاهنگ حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و عضو کمیته شهیدان پ.ک.ک که برای مداوا به شهر سلیمانیه باشور کوردستان آمده بود روز ١٧ سپتامبر/ ٢۶ شهریور در محله چوارچرا از سوی فرد یا افرادی ناشناس ترور شد. شکری سرحد به دلیل اثابت ۴ گلوله به شهادت رسید.

قاتلان شهید شکری هنوز دستگیر نشده‌اند.

در محل شهادت شکری سرحد واقع در محله چوارچرا خیمه تعزیه برپا شده است. از صبح امروز نمایندگان احزاب، سیاستمداران، معلمین، روشنفکران و طیف‌های مختلف خلق میهن‌دوست سلیمانیه و باشور کوردستان به شیوه‌ دسته‌جمعی از این خیمه دیدار کرده و در تعزیه شهید شکری حضور بهم رسانده‌اند.

مراسم تعزیه همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود تا غروب امروز این خیمه همچنان پابرجا بماند.