تداوم حملات رژیم غاصب ترک به کوردستان

حملات اشغالگرانه و بمباران کوردستان از سوی رژیم سفاک ترک ادامه دارد. ه.پ.گ اعلام کرد در این حملات آسیبی به نیروهای گریلا وارد نشده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کورستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات تازه‌ای از حملات رژیم اشغالگر ترک را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"۵ ژانویه/ ١۵ دی ساعت ۵:٠٠ ارتش اشغالگر ترک در اطراف روستای کرواس، روستای ممیات و روستای محله در منتقه شهید کندال عرصه آمَد با کاروانی متشکل از ٣٢ خودرو زرهی عملیات اشغالگرانه‌ای را آغاز کرد. اشغالگران پس از استقرار یگان‌های مخفی خود در منطقه، عقب‌نشینی کردند.

حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک ادامه دارند. جزئیات حملات هوایی که در ۵ روز گذشته ادامه داشته‌اند به شرح زیر است. نیروهای ما در این حملات هیچ آسیبی ندیده‌اند.

٢ ژانویه ساعت ١۶ منطقه تپه شهید شاهان در زاپ و منطقه تپه جودی در اطراف روستای فلها از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

از ساعت ١۶ الی ١٧ روز ٢ ژانویه منطقه تپه شهید شریف و سنین در عرصه خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

٣ ژانویه ساعت ٢٢:١۵ مناطق کونیشکا و شهید رستم در زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

۴ ژانویه ساعت ١۵:١٠ اطراف تپه بربزنا و سنین در منطقه گوشین عرصه خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

۴ ژانویه ساعت ١۵:١٠ منطقه چیای رش در عرصه زاپ و منطقه بارزان از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

۴ ژانویه ساعت ١۵ منطقه ورخله در عرصه آواشین از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران گردید.

۵ ژانویه ساعت ١٨:۴٠ و ساعت ٢٠:٣٠ مناطق سنین و گوشین در عرصه خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

۵ ژانویه مناطق کونیشکا، چمچو و شکفتا برینداران در زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

۵ ژانویه ساعت ١٨:٢٧ منطقه دریه هرچه در عرصه گاره از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

۶ ژانویه از ساعت ١۶ الی ١۶:٢٧ مناطق کونیشکا، تپه شهید شاهین در زاپ و تپه آمیدی از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند."