تلاش پ.د.ک برای پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان بهدینان شکست خورد

به گفته‌ی بستگان زندانیان بهدینان برای آنکه چهار تن از دستگیر شده‌هایی که اعتصاب غذای مرگ را اعلام کرده‌اند، به اعتصاب غذای خود پایان دهند، آنها را به مکانی بدتر از زندان امنیتی هولیر منتقل کرده‌اند، اما آنها در ادامه اعتصاب غذای خود مُصر هستند.

کارگر عباس، بندوار ایوب، شیروان طاها و مسعود علی از روز ششم سپتامبر اعتصاب غذای مرگ خود را اعلام نموده و از خوردن و آشامیدن امتناع می‌کنند. پس از آغاز اعتصاب غذای این چهار تن همه زندانیان بهدینان، اعتصاب غذای خود را اعلام کرده و در حال حاضر ۷۲ دستگیر شده‌ی بهدینان در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند.

در این رابطه بارزان شیروانی برادر شیروان شیروانی به خبرگزاری روژ نیوز اعلام کرد، وضعیت شیروان و دوستانش که اکنون در زندان اصلاح گاوران هستند، بهتر از سایر زندانیانی که در زندان امنیتی هستند، می‌باشند. اما آنها به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.

وی همچنین می‌گوید، با شیروان صحبت کرده و او به من گفته است؛"آن ۴ زندانی که اعتصاب غذا کرده‌اند، قبل از آنکه ما را به زندان اصلاح گاوران بفرستند، وضعیت سلامتی و جسمانی آنها بسیار نامساعد بوده است."

به گفته‌ی شیروان شیروانی، این چهار زندانی در زندان به محلی بسیار بدتر از زندان امنیتی منتقل شده‌اند، تا مجبور شوند به اعتصاب غذای خود پایان دهند، اما آنها به اعتصاب غذای خود پایان نداده و در ادامه آن مُصر هستند.

بارزان شیروانی همچنین گفت، شیروان گفته است، ما به اعتصاب غذای خود پایان نمی‌دهیم، تا زمانی که همه‌ی آنها به یک جا منتقل شده و در یک بند جمع شویم. شیروان همچنین گفت، گوهدار به بهانه‌ی آنکه پرونده‌ی اسلحه‌اش هنوز به پایان نرسیده است، به همراه آنها فرستاده نشده است.

از ماه آگوست ٢٠٢٠ بیشتر از ۷۰ روزنامه‌نگار و فعال اهل بهدینان با اتهام واهی برهم زدن امنیت اقلیم کوردستان و ایجاد نیروی نظامی دستگیر شدند. این در حالی است که به گفته‌ی وکلای دستگیر شدگان مدارک ارائه شده علیه آنها هیچ اساس قانونی نداشته و بخشی از آنها هیچ ارتباطی به اتهامات وارده ندارد و صرفا به مخالفت با اشغالگری رژیم ترکیه و سرکوب اعتراضات مردمی از سوی بارزانی دستگیر شده‌اند.