'ترکیه درصدد تغییر دموگرافی باشور کوردستان است/ ادعاهای پ.د.ک تنها به رسوا شدن بیشتر آنان می‌انجامد'

حسن جودی، نویسنده و روزنامه‌نگار کورد به زوایای مخفی کوچ دسته‌جمعی کوردهای باشور بسوی اروپا اشاره کرده و می‌گوید:"کوچ دسته‌جمعی هموطنان باشور موضعی اعتراضی علیه حاکمیت باشور است."

حسن جودی، نویسنده، روزنامه‌نگار و ناظر سیاسی در مورد پدیده کوچ دسته‌جمعی کوردها به اروپا و موج اخیر پناهجویان باشور کوردستان در مرزهای بلاروس و دلایل ان به پرسش‌های خبرگزاری فرات پاسخ داد.

حسن جودی در آغاز سخنان خود اظهار کرد که حاکمیت سیاسی در باشور کوردستان از بحران فراتر رفته و به وضعیت مخاطره‌آمیزی رسیده است که می‌توان آنرا باتلاق عنوان کرد. حسن جودی گفت:"این وضعیت تأثیرات گسترده‌ای را بر اقتصاد، جامعه و سیاست گذاشته و جامعه را با کائوس روبرو کرده است. این مدل از حاکمیت نه تنها در برابر کائوس موجود مستأصل و درمانده است بلکه حتی با وقاحت تمام واقعیت‌ها را کتمان می‌کند. به همین دلیل شهروندان نیز به عنوان موضع در مقابل این حاکمیت راه مهاجرت و کوچ را برمی‌گزیند، زیرا کوچ و مهاجرت هم خود یک موضع اعتراضی است. چونکه حاکمیتی که در ٣٠ سال گذشته سیستم اداری و اقتصادی را به طور کامل نابود کرده است، روابط اجتماعی را تخریب کرده و هیبت شخصیت فرد کورد را در هم شکسته است. حکومتی که بیش از ۴۵ پایگاه ارتش ترک را در خاک باشور کوردستان ایجاد کرده است، صدها فعال و روزنامه‌نگار بی‌گناه را به گوشه زندان‌ اندخته است. بدون شک جامعه در مقابل این همه ظلم به شیوه‌های گوناگون واکنش نشان می‌دهند."

حسن جودی به شیوه‌های مبارزه و اعتراضات اجتماعی علیه حکومت اشاره کرده و افزود:"در انتخابات اخیر تنها ١٨ درصد از مردم سر صندوق رأی حاضر شدند و نیمی از این تعداد هم به احزاب حاکم رأی نداده‌اند. یعنی این حاکمیت نماینده کمتر از ٩ درصد مردم است. در همه‌پرسی هم تنها  ٣۵ درصد مردم رأی دادند که حتی نیمی از شرکت کنندگان رأی نه را به صندوق انداختند. این‌ها در حقیقت واکنش و پاسخ جامعه به سیستم حاکمیت در باشور کوردستان است."

 'واداشتن به آوارگی بخشی از سیاست تغییر دموگرافی کوردستان است'

جودی خاطرنشان کرد که رژیم‌های اشغالگر در پشت پرده سیاست آواره کردن جوانان کوردستان هستند. این سیاست مستقیما به تغییر دموگرافی کوردستان که از سوی رژیم ترک به اجرا گذاشته شده در پیوند است. حسن جودی افزود:"کوچ دسته‌جمعی جوانان و تغییر دموگرافی به شیوه‌ای سیستماتیک ادامه دارد. ترکیه با همکاری نیروهای منطقه‌ای تلاش می‌کند که جوانان را وادار به کوچ و آوارگی کند و بجای کوردها خلق‌های دیگر بویژه عرب‌های سنی را در کوردستان اسکان دهد. ترکیه با این هدف شبکه‌های جاسوسی و قاچاقچی‌های انسان را تشکیل داده و آنها را بکار می‌گیرد. برای انتقال جوانان کورد بسوی اروپا و تغییر دموگرافی کوردستان به هر کاری دست می‌زند. پس کوچ دست‌‌جمعی کوردستانیان دارای دو بعد است؛ اول موضعی علیه حاکمیت ظالم باشور کوردستان است و دوم اینکه نقشه‌ی خارجی برای تغییر دموگرافی منطقه است."

'آنهایی که مهاجرت کرده‌اند میهن‌دوست هستند'

حسن جودی به سخنان افرادی که می‌گویند، خلق به میهن باور و پایبندی ندارد به همین دلیل راه کوچ را برمی‌گزیند پاسخ داده و گفت؛"این گفته درست نیست و برعکس خلق باشور کوردستان میهن‌دوست است. جوانانی که از میهن خارج شده‌اند هم میهن‌دوست هستند. ٩۵ درصد خلق باشور کوردستان از این حاکمیت ناراضیست و آنرا متعلق به خود نمی‌داند. چرا؟ زیرا حاکمیتی ظالم، زورگو، کهنه‌پرست و متحجر، ناعادل، غارتگر و نوکر رژیم‌های اشغالگر است. به همین دلیل خلق آماده نیست در سایه چنین حاکمیتی زندگی کند. اما اگر این مردم بجای کوچ و آواره شدن در کشورهای دیگر به سازماندهی خود و مبارزه علیه حاکمیت اهتمام می‌داد نتیجه بهتری کسب می‌شد. اما لازم است هر کس به خوبی درک کند که کوچ نیز بخشی از نارضایتی خلق کورد در برابر حاکمیت باشور کوردستان است. اكثریت مطلق خلقی که باقیمانده و کوچ نکرده است هم از این حاکمیت ناراضیست."

'گفته‌های منسوبان حکومت باشور پشیزی ارزش ندارند'

حسن جودی، روزنامه‌نگار، نویسنده و ناظر سیاسی به سناریوهای سوخته شده حاکمان باشور کوردستان اشاره کرده و گفت:"در کل باشور کوردستان با وضعیت تراژیکی روبروست. حاکمیت بجای آنکه واقعیت‌ها را بپذیرد و راه حلی را برای پایان دادن به این وضعیت بیابد در حال سناریوسازی است، اما اظهارات آنان هم پشیزی ارزش ندارد. هیچ کسی به گفته‌های بی‌ارزش آنان باور نمی‌کند. مسئولان پ.د.ک با این ادعاهای کذب و بی‌اساس بیش از پیش خود را رسواتر کرده‌اند."

'اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص کوچ دسته‌جمعی کوردها مسئولند'

حسن جودی به ظلم کشورهای غربی علیه کوردها اشاره کرده و گفت:"کشورهای غربی هم بخشی از سیاست کوچ دسته‌جمعی کوردها هستند. آنان ٣٠ سال است که از حاکمیتی ظالم در باشور کوردستان حمایت می‌کنند و چشم خود را بر این همه ظلم از سوی حاکمان باشور کوردستان بسته‌اند. اتحادیه اروپا باید در مورد دلایل کوچ دسته‌جمعی کوردها بیاندیشد، زیرا خود اروپا در این مسئله نقش دارد. تا زمانیکه اتحادیه اروپا و آمریکا از حاکمان کنونی باشور حمایت کنند کوچ دسته‌جمعی کوردها بسوی اروپا ادامه خواهد یافت، زیرا خلق آماده نیست در سایه حاکمیتی ظالم زندگی کند. زمان آن فرارسیده است که کشورهای غربی به نادیده گرفتن نقض گسترده حقوق بشر در باشور کوردستان از سوی حاکمان پایان دهند."

'بلاروس وضعیت بحرانی کوردها را به عنوان کارت فشار علیه اتحادیه اروپا بکار می‌گیرد'

حسن جودی نویسنده، روزنامه‌نگار و ناظر سیاسی در پایان سخنان خود به نقشه دولت بلاروس برای استفاده از وضعیت بحرانی کوردها در راستای فشار علیه اتحادیه اروپا اشاره کرده و افزود:"بلاروس به سهم خود در کوچ دسته‌جمعی کوردهای باشور دست دارد. زیرا وضعیت بحرانی کوردها را در مناقشات خود با اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌دهد. این سیاست بلاروس همچون سیاست رژیم اشغالگر ترک می‌باشد که وضعیت بحرانی خلق‌های منطقه را علیه اتحادیه اروپا مورد بهره قرار می‌دهد. اینچنین خلق کورد در جنگل‌های سرد میان بلاروس و لهستان قربانی می‌شوند."