تصاویر حمله شیمیایی ارتش ترک در ورخله

تصاویر حملات ارتش ترک با گازهای سمی به تونل‌های جنگ منطقه ورخله ضبط شد.

نیروهای گریلا علاوه بر مقاومت در مقابل ارتش اشغالگر ترک تصاویر جنایات رژیم ترک را ضبط می‌کنند.

ارتش اشغالگر ترک از ٨ ژوئن حمله به عرصه ورخله را آغاز کرده است و همچنان در حمله به این منطقه از گازهای سمی و شیمیایی استفاده می‌کند. زمانیکه ارتش ترک علیه گریلاهای ورخله از گاز سمی استفاده می‌کرد گریلاهای مستقر در آواشین تصاویر این حملات را ضبط کردند. دود گاز سمی که از در تونل‌های جنگ خارج می‌شود به شیوه‌ای واضح دیده می‌شود.

ارتش اشغالگر ترک در حملات بی‌وقفه به تونل‌های جنگ متحمل ضربات مرگبار می‌شود و قریب ٢ ماه است که نتوانسته است به مواضع گریلا نزدیک شود. ارتش ترک اکنون در تلاش است تا با مواد منفجره و گازهای سمی به داخل تونل‌ها نفوذ کند. این حملات بیانگر استفاده ترکیه از سلاح‌های ممنوعه است. ارتش ترک در دو ماه گذشته بیش از ١٠٠ بار از گازهای سمی برای حمله به تونل‌های جنگ ورخله استفاده کرده و صدها بار نیز مواد منفجره را بکار بگرفته است. اما با اینهمه نتوانست است مقاومت گریلاها را در هم بشکند.

گریلاهایی که این تصاویر را ضبط کرده‌اند می‌گویند که ارتش ترک از هر نوع سلاحی در حمله به تونل‌ها استفاده کرده است. تصاویر ویدیویی بیانگر تخریبات گسترده ناشی از مواد منفجره ارتش ترک در ورودی تونل‌هاست.