طیب تمل: ما با برخورداری از خط سوم، مبارزه را ادامه می‌دهیم

طیب تمل معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، اعلام کرد که هیچ امیدی به آ.ک.پ برای دست‌یابی به راه حل نیست و در این باره اظهار داشت: ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها در بعد اجتماعی در مسیر خط سوم گام برداشته و مبارزه را ادامه می‌دهیم.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در شر موش در شمال کوردستان، سومین کنگره عادی خود را در ۱۶ ژوئیه برگزار می‌کند. پیش از آغاز کنگره، حزب دمکراتیک خلق‌ها نشست مردمی خود را برگزار کرد. طیب تمل و آلیجان اونلو ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، گلستان کیلیچ، شوین جوشکون نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه موش و بسیاری دیگر در این مراسم شرکت داشتد.

هدف سال ۲۰۲۳ دست‌یابی به دیکتاتوری مطلق است

طیب تمل در این نشست سخنرانی کرده و اظهار داشت که با مشارکت زنان، کارگران و خلق‌ها، مبارزه در ترکیه می‌تواند به پیرزوی برسد. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در ترکیه بزرگترین مانع در مقابل دمکراسی بوده است. این حاکمیت می‌خواهد کورد و نیروهای دمکراتیک را دچار تفرقه و اختلاف کند. اما تا زمانیکه حززب دمکراتیک خلق‌ها وجود داشته باشد، فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند. نمی‌تواند سیستم نزادپرستانه و دین‌مدارانه و اتوریتر را که می‌خواهد تاسیس کند. هدف آنها این است که در سال ۲۰۲۳ به تمامی به دیکتاتوری خود دست یافته و اپوزیسیون را به طور کامل نابود کنند.

دشمنی با کورد

طیب تمل خاطرنشان کرد که ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ علیه خلق کورد و نیروهای دمکراسی ایجاد شده است تا بتوانند از این طریق حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میان بردارند و در این راستا است که دست به اقدامات خود زده‌اند. تمل خاطرنشان ساخت که آنها برای از میان برداشتن حزب دمکراتیک خلق‌ها طرح‌های پلیدی را در نظر دارند و تلاش‌ها در این باره نیز همچنان وجود دارد. تمل خاطرنشان ساخت که جامعه ترکیه از ائتلاف آ.ک.پ/م.ه.پ و ج.ه.پ ناراضی بوده و جامعه ترکیه اعتماد خود را به آنها از دست داده است. تمل همچنین افزود که هر دو در یک مسیر گام برداشته و آ.ک.پ چهره خود را به خوبی نشان داده است و می خواهد که خواستهای خود را با آ.ک.پ عملی کرده و به نتیجه برساند.

تمل در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که ج.ه.پ نیز نمی تواند مدعی داشتن بدیل باشد و نیروی خود را در اختیار حزب ایی گذاشته است. وی در ادامه افزود که: هر دو حزب را نژادپرست‌ها در اختیار دارند. گروههای نژاد‌پرست امروز سیاستهای ترکیه در اختیار گرفته و ترکیه را تنگنا گذاشته‌اند. هر دو گروه نیز در دشمنی با کورد اتفاق نظر دشته و سیاستهای خود را بر ایین اساس به پیش می‌برند. اما ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها بر اساس خط مشی سوم حرکت کرده و مبارزه را ادامه می‌دهیم. این مسیر نشان می‌دهد که ناگزیر به پذیرش سیاستهای آنان نیستیم. آلترناتیف داریم. ما مبارزه و سازماندهی خود را ادامه می‌دهیم.