تیراندازی ارتش عراق بسوی مردم ایزدی؛ یک روزنامه‌نگار زخمی شد

عصر روز گذشته ارتش عراق با چندین خودرو نظامی با مردم شهرک خانه‌سور شنگال درگیر شد. خلق شنگال در محکومیت ورود ارتش عراق به خانه‌سور اعتراض کردند. در تیراندازی نظامیان عراق بسوی مردم یک روزنامه‌نگار به نام صالح برجس زخمی شد.

با هدف حمایت از مقاومت نیروهای گریلا علیه اشغالگری دولت ترک روز گذشته (دوشنبه ۵ ژوئیه/ ١۴ تیرماه) ساعت ١۶ در شهرک خانه‌سور شنگال راهپیمایی عمومی برگزار شد. ارتش عراق در واکنش به این راهپیمایی وارد شهرک خانه‌سور شد و پس از پایان راهپیمایی میان جوانان ایزدی و نظامیان عراق تنش روی داد. در نتیجه تنش میان شهروندان ایزدی و ارتش عراق رأس ساعت ١٨ یک جوان ایزدی از سوی نظامیان عراقی دستگیر شد.

در محکومیت دستگیری جوان ایزدی خلق ایزدی دست به اعتراض زدند و خواستار آزادی فوری فرد دستگیرشده شدند. در جریان نارضایتی خلق نظامیان عراقی بسوی مردم تیراندازی کردند.

در نتیجه تیراندازی نظامیان عراق، صلاح برجس روزنامه‌نگار ایزدی که در حال بازتاب این رویداد بود از بازوی راست خود با گلوله ارتش عراق زخمی شد. اعلام شد که صلاح برجس پس از انتقال به بیمارستان خانه‌سور تحت مداوا قرار گرفته و وضعیت وی اکنون رو به بهبوی است.

جوان ایزدی دستگیر شده نیز در نتیجه اعتراض شهروندان خانه‌سور آزاد شد.