ویان سوران: هیچکس نمی‌تواند واقعیتی که رفیق سارا خلق کرد را نابود کند

ویان سوران یک گریلای یژاستار در آستانه سالگرد ترور پاریس مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات درباره نقش و تاثیری گذاری سکینه جانسز انجام داده و گفته که آنها مبارزات رفیق سارا را ادامه می‌دهند.

ویان سوران یکی از گریلاهای واحدهای زنان آزاد (یژا ستار)، درباره مبارزات سکینه جانسیز معروف به سارا گفت: ما زنان انقلابی که همرزمان سارا هستیم با شجاعت فراوان برای آزادی می‌جنگیم و با مقاومت خود به سراسر جهان نشان دادیم تا زن آزاد نباشد جامعه آزاد نخواهد بود.

ویان به نقش تاثیر گذار سارا در بین زنان مبارز اشاره کرد و گفت: سختی‌ها و مشکلات فعلی با خط مبارزه رفیق سارا برطرف می شود. رفیق سارا بخاطر عزم و شجاعتش در سراسر جهان شناخته شده و ما نیز هویت زن آزاده را در هویت رفیق سارا شناختیم که این هم شروعی است و هم دلیلی برای موفقیت ما.

گریلای یژا ستار افزود با آنکه فقط یکبار رفیق سارا را دیده است، اما چنان بر وی تاثیر گذاشته که او هنوز هم ابهت شهید سارا را احساس می‌کند.

ویان سوران گفت: "رفیق سارا با شخصیت قوی خود تمام دروغ‌های نظام مردسالار را برملا کرد و حقیقت را به تمام دنیا نشان داد. حقیقت این است که زنان با موجودیت آزاد می‌توانند رهبری را از جامعه بگیرند و از جامعه محافظت کنند. رفیق سارا به زنان قدرت و جسارت می‌داد تا خود را باور کنند و قوی باشند. او همیشه می‌گفت اراده و شجاعت برداشتن گام‌های بزرگ را داشته باشید. بسیاری تلاش کردند تا مبارزات رفیق سارا را از بین ببرند، اما او یک زندگی آزاد قوی ساخت که هیچ کس قدرت تخریب آن را نداشت. اکنون ما به عنوان هم رزمان سارا به مبارزات خود ادامه خواهیم داد و از کوه‌های کردستان تا زندان  آمَد و سراسر اروپا مقاومتی تاریخی در برابر حملات دشمن انجام خواهیم داد. بنابراین راه را برای آزادی همه زنان هموار کرد."