ی.پ.س-ژن: یک نوکر را مجازات کردیم

تیم انتقامی شهید وژین زانا متعلق به شاخه زنان یگان‌های مدافع غیرنظامیان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در بخش گوَر استان جولمرگ یک جاش کورد را به سزای اعمالش رسانده‌اند.

در اطلاعیه مرکز رسانه ی.پ.س-ژن آمده است:"هوالانمان به نام‌های ولات و نیدال در سال ٢٠٢٠ در روستای کله از توابع گوَر به شهادت رسیدند. عنصری به نام ادریس دیری که جاش و مزدور رژیم فاشیست ترک بود و به کارهای پلیدی مشغول بود با همکاری دشمن رفقای ما را به شهادت رساند. برای گرفتن انتقام خون هوالانمان روز ٢١ آگوست این عنصر به سزای اعمالش رسید."

اطلاعیه می‌افزاید:"این عملیات از سوی تیم انتقامی شهید وژین زانا ی.پ.س-ژن در گرامیداشت یاد و خاطره رفقایمان شهید نیدال و شهید ولات به انجام رسیده است. تمامی عناصری که در شهادت رفقای ما دست داشته و با دشمن همکاری کرده‌اند قطعا مورد بازخواست قرار می‌گیرند و از میراث شهیدان صیانت به عمل می‌آوریم."