شعبه کوردستان عراق سی‌پی‌تی: در دادگاه‌ هولیر غیر از اتهامات بی‌اساس هیچ چیزی علیه فعالان ارائه نشد

شعبه کوردستان عراق سازمان گروه‌های مسیحی میانجی صلح (CPT) اعلام کرد، در دو روز دادگاهی فعالان بهدینان فقط اتهامات بی‌اساس و نبود اسناد و مدارک لازم علیه فعالان ارائه شد.

سازمان گروه‌های مسیحی میانجی صلح (CPT) در مورد پروسه‌ی محاکمه‌ی تعدادی دیگر از فعالان بهدینان در روز دوشنبه این هفته بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرد، پروسه‌ی محاکمه فعالان بهدینان به نام‌های سلیمان کمال، سلیمان مسعود، فرصت احمد، جمال خالد، عمار خالد به ۲۰ سپتامبر موکول شد. تیم کوردستان عراق سی‌پی‌تی دو روز ناظر پروسه‌ی محاکمه بوده است و طی این دو روز به غیر از اتهامات بی‌اساس و نبود اسناد و مستندات علیه فعالان چیزی ارائه نشد.

در بیانیه‌ی سی‌پی‌تی آمده است: پس از آنکه برای مدت یک ماه بدون هیچ جرمی دستگیر شده‌اند، اکنون فعالان به شیوه‌ای ناعادلانه و با اتهام جاسوسی و فعالیت اخلالگرانه و تلاش برای انجام فعالیتهای رادیکال علیه حکومت در زندان هستند. آنها همچنین متهم شده‌اند با کنسولگری آمریکا، فرانسه، آلمان و نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا دیدار کرده‌اند.

همچنین اشاره شده است: مدارکی که توسط دادستان عمومی ارائه شده است مربوط به موبایل متهمان می‌باشد که موبایل آنها فقط در دست نیروهای آسایش بوده است و متهمان و همچنین وکلای آنها همه‌ی این مدارک را رد کرده و آن را ساختگی می‌دانند.

همانطور که در این بیانیه نیز آمده است، همه‌ی زندانیان بهدینان بی‌گناهی خود را تکرار کرده و به همین دلیل تیم سی‌پی‌تی خواستار آزادی فوری آنها شده است. همچنین تیم سی‌پی‌تی کوردستان عراق از نمایندگان جامعه بین‌المللی به ویژه کنسولگری کشورهایی که اسامی آنها در این پرونده ذکر شده است درخواست می‌کند تا خواستار آزادی زندانیان بهدینان شوند. آزادی بیان و دیدار با جامعه‌ی بین‌المللی نباید به هیچ وجه به عنوان جرم معرفی شود.

روز گذشته ۱۱ ماه پس از دستگیری فعالان و روزنامه‌نگاران بهدینان اولین جلسه‌ی دادگاهی مسعود علی، شیروان طه، کارگر عباس و بندوار ایوب فعالان بهدینان با همان اتهامات برگزار شده و جلسه‌ی بعدی دادگاه به ۹ سپتامبر موکول شد.