زیلان وژین، فواد بریتان و مظلوم هفتن: شهادت رزان جاوید خسارتی بزرگ بود

زیلان وژین رئیس مشترک پژاک، فواد بریتان رئیس مشترک کودار و مظلوم هفتن عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی ویژه تلویزیون آرین با ادای احترام به شهید رِزان جاوید خاطرنشان کردند که جنبش آزادیبخش کوردستان قطعا به آرمان‌های شهید رِزان جامه عمل می‌پوشاند.

زیلان وژین رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان پژاک، فواد بریتان رئیس مشترک جامعه دمکراتیك و آزاد شرق کوردستان و همچنین مظلوم هفتن عضو مجلس پژاک در یک ویژه برنامه آرین تی‌وی درباره رزان جاوید عضو شورای اجرایی کودار و از انقلابیون بنام روژهلاتی صحبت کردند که اخیرا طی یک حمله ترکیه در روژاوا شهید شد.

زیلان وژین با نام بردن از رزان جاوید به تمامی شهدای انقلاب ادای احترام کرد و گفت شهادت رزان جاوید برای جنبش شرق کوردستان خسارتی بزرگ است چرا که از لحاظ شخصیتی یک انقلابی سطح عالی و پیشگام بود.

رئیس مشترک پژاك اضافه کرد: رزان جاوید در خط آزادی کوردستان هرگز بازنایستاد، ولی متأسفانه ششم آگوست امسال در روژاوا طی یک حمله خائنانه به شهادت رسید. جنبش آزادیخواه ما تا به امروز با شهدایی که با جانشان دستاودهای کنونی را رقم زدند سرپا ایستاده است و به راهشان ادامه می‌دهد.

فواد بریتان نیز با نام بردن از دایه فاطمه مادر رزان جاوید، به مادران تمامی شهدا درود فرستاد و گفت: ماه قبل سالگرد شهادت فرمانده رناس روژ بود. همچنین در ماه گذشته خبر شهادت فرمانده گریلا، شهید عادل سقز را شنیدیم. در چنین روزهایی، شنیدن خبر شهادت رفیق رزان جاوید سنگین بود. برای پاسداشت شهید رزان و شرکت در مراسم بزرگداشت او براستی که مردم وطندوست ما تلاش بی‌دریغی انجام دادند که در برابر فشارهای رژیم ایران برای جلوگیری از این مراسم اقدامی قابل تقدیر بود. به همه نشان دادند که پاسداری از شهدا به چه شکل باید باشد.

رئیس مشترک کودار ادامه داد: رفیق رزان برای آشنایی بیشتر با سیستم خودمدیریتی روژاوا به پلی میان روژهلات و روژاوا بدل شد. امروزه با پیشقدمی رفقای شهید که نمونه اخیر آن شهید رزان است، ما به عنوان خلق کورد مرزهای اشغالگری را درهم شکستیم."

در این برنامه همچنین مظلوم هفتن عضو مجلس پژاك گفت: شهید عگید با کارزار پانزدهم آگوست خوفی تاریخی در دل دشمنان بشریت انداخت. شهید مام ذکی شنگالی نیز از بنیان‌گذاران سیستم خودمدیریتی مردم ایزدی بود که از نسل‌کشی نجات یافته بودند. همچنین شهید دژوار کوبانی، ژیان تولهلدان، قهرمانان جنگ زاپ، آواشین، متینا هم در همان راه جانشان را فدا کردند. و البته شهید رزان جاوید در امتداد راه شهدای پیشگام ما با رنج و مبارزاتش به یک فرمانده پیشتاز بدل شد.

مظلوم هفتن اضافه کرد: شهید رزان جاوید از همان ابتدای مشارکت یک موضع انقلابی داشت. او در برابر توطئه‌ای که علیه رهبر آپو و در حقیقت علیه بشریت و خاصه خلق کورد صورت گرفت، به جنبش آزادی ملحق شد. در تاریخی‌ترین برهه به صفوف مبارزه پا نهاد. با مشارکتش پاسخ قاطعی به توطئه داد و انقلاب را فروزان‌تر از پیش کرد. مردم شرق کوردستان و ایران بکلی با قیام‌های سراسری به توطئه بین‌المللی واکنش نشان دادند و واکنش دوم آنها پیوستن به صفوف مبارزات بود. یکی از آن مشارکت‌های نیرومند، رفیق رزان جاوید بود.