زیلان وژین: پژاک کادرهای پیشگامی همچون عاکف مامو زاگرس پرورش می‌دهد

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان در سالروز شهادت عاکف مامو زاگرس و سیروان ناری که از کادرهای پیشگام این حزب بودند، خاطرنشان کرد که پژاک ادامه دهنده راه شهیدان بوده و روزانه کادرهای پیشاهنگ پرورش می‌دهد.

زیلان وژین رئیس مشترک پژاک در سالروز شهادت عاکف مامو زاگرس و سیروان ناری دو کادر پیشاهنگ حزب در مراسم بزرگداشتی که به این منظر برگزار شده بود، ضمن توصیف شخصیت‌ این دو شهید و آوردن نام سیروان آریو لیلاخ، آمد شاهو، زاگرس مانی، شوگر، دلال آمد و باهوز سنه که در این ماه به شهادت رسیده‌اند. یاد و خاطره‌ی همه شهیدان آزادی را گرامی داشت و تأکید کرد که پژاک ادامه دهنده‌ی آرمان شهیدان خواهد بود.

زیلان وژین با بیان اینکه در جنبش آپویی اهدای هر شهیدی به معنای تازه کردن سوگند و پیمان برای ادامه مبارزات آزادیخواهانه است گفت با گسترش حملات اشغالگرانه‌ی ایران و ترکیه، پژاک پرورش کادرهایی همچون عاکف را اساس مبارزات خود قرار داده و در سایه‌ی آکادمی ایدئولوژی شهید عاکف، پیوسته کادرهای پیشتاز آموزش می‌دهد.

ریاست مشترک پژاک یادآوری کرد عاکف مامو زاگرس با ایدئولوژی و فلسفه‌ی آپویی، دارای موضعی رادیکال در مورد مبارزات آزادی روژهلات کوردستان بود. او مبارزه خود را عمدتا معطوف به آموزش گریلاهای جدید برای آزادی جامعه کرد.

زیلان وژین گفت گرچه دشمنان خلق کورد و کوردستان با توسل به محور خیانت قصد نابودی دستاوردهای هر چهار بخش کوردستان را دارند، اما جنبش آپویی با اراده‌ای قوی که برخاسته و عزم خلق است، تمامی نقشه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده است.