۲۲ نفر از شرکت‌کنندگان در یادواره دنیز و یارانش دستگیر شدند

۲۲ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم یادبود دنیز گزمیش و یارانش در آنتالیا دستگیر شدند.

مراسم بزرگداشت دنیز گزمیش، یوسف اصلان و حسین اینان از رهبران جنبش انقلابی ترکیه در سالگرد اعدامشان در ۶ می ۲۰۲۳ در مقابل مجسمه آتالوس در آنتالیا برگزار شد. افراد زیادی به دلیل شرکت در مراسم یادبود دستگیر شدند.

اعضای تشکل‌های اجتماعی و احزاب سیاسی از جمله ۲۲ نفر به اتهام "تبلیغ برای حزب" بازداشت شدند.

افراد دستگیرشده به اداره پلیس آنتالیا منتقل شدند. اعلام شد برای ۳۰ نفر دیگر نیز قرار بازداشت صادر شده است.

اسامی تعدادی از بازداشت‌شدگان عبارتند از: حسن آلکان رهبر حزب کار در آنتالیا، نورالدین سونمز رئیس شعبه آنتالیای اتحادیه کارکنان آموزش و پرورش، ایلم کامران، نهیر دوغان، سرهات نجات چلیک، انس کسکین، احمد ایزجه، هالوک کورت، آدم پالالی، قادر اوزترک، چیدم آلتن‌تاش پکر، حسن اوزسجان، حسن تاشکین، یاشار ساری پینار، دیده سیمای، اویکو آگ‌تاش، عمر گورلی، یلیز تکه، دریا دینچ، صبری کیدار و ماهر دوغان.