اِبرو گونای: می‌توانیم با مبارزه، سیستم تاراج و انزوا را خاتمه بدهیم

اِبرو گونای سخنگوی ه.د.پ ضمن اشاره به اهمیت مبارزه مشترک علیه انزوای تحمیل شده بر امرالی اظهار داشت: امروز در جزیره امرالی عشق و نفرت، جنگ و صلح، دمکراسی و اقتدارگرایی، تکثر و فردیت در تقابل با هم قرار گرفته‌اند. 

اِبرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص مسئله تطیلی این حزب و حملات صورت گرفته به حزب دمکراتیک خلق‌ها در دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها نشستی خبری را برگزار کرد. گونای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دنیز پویراز اظهار داشت: این حمله قلب ما را آزرده است و همراه با خلقمان به تعزیه نشسته‌ایم. از آن روز، خلقمان، رفقایمان، نیروهای کارگری، صلح طلب و دمکراتیک، سندیکاها و احزاب ما را تنها نگذاشته‌اند. میلیونها نفر برای پاسداشت یاد و خاطره دنیز بپا خاستند. به این حمایتها، پشتیبانی و همدردی‌ها احساس مسئولیت می‌کنیم. همراه با آلام و دردهایمان، بار سنگین این غم بر دوش مادر دنیز پویراز است. به هر نحو ممکن از این مبارزات حمایت می‌کنیم و دنیز را به دلیلی بزرگتر برای مبارزه تبدیل می‌کنیم.

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری اظهار داشت که در این کشور مکانیزم قتل به روی مخالفان براه افتاده است. حاکمیت می‌خواهد با ابزارهای جنگ ویژه اشغالگری را به پیش برد. قاتلانی که فرمان یافته‌اند، اکنون وارد عمل شده‌اند و دست به قتل می‌زنند. هرانت دینگ، طاهر ایچلی و صدها شخص دیگر را به این شیوه به قتل رسانده‌اند. به همین دلیل است که برای تداوم سیستم پلید خود، حزبمان را هدف قرار داده و مسئول این قتل‌ها هستند.

این مسئله، مسئله ترکیه است

ابرو گونای در بخش دیگری از نشست خبری خود ضمن اشاره به کیفرخواست دادستانی برای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها و پذیرش آن از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز اظهار داشت: این کیفرخواست، حقوقی نبوده و بیش از یک بیانیه سیاسی چیز دیگری نیست که علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها تنظیم شده است. علیه این متن، ما قدرتمندترین بیانیه سیاسی را تنظیم می‌کنیم. ما نه از خود، بلکه از دمکراسی، حقوق، عدلات، صلح و حقوق اساسی انسانی و ارزش‌های بشری حفاظت می‌کنیم. حزب دمکراتیک خلق‌ها نگران آینده این کشور است. این کیفرخواست نیز تنها علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها نیست، بلکه این پرونده علیه ارزش‌های بشری در ترکیه است.

ابرو گونای خاطرنشان ساخت که برای نشان دادن اراده خلق به هر نحو ممکن مبارزات خود را گسترش می‌دهند و در این باره نیز افزود: کسانی که تصور می‌کنند خلق با تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها به آنها رای می‌دهند، این خلق را هیچگاه نشناخته‌اند. این خلق به آنان چنان درسی می‌دهد که هیچگاه آن را از یاد نبرند و این درس را مانند بازیگران سال‌های تاریک ۱۹۹۰ می‌آموزند.

انزوای تحمیلی بر امرالی

ابرو گونای در ادامه سخنان خود ضمن خاطرنشان ساختن انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد، عبداله اجالان اظهار داشت: سیستم انزوای تحمیل شده بر آقای اوجالان و تلاشها برای تداوم بحران، مافیا، شکنجه و محاکمه و جنگ در این کشور از یکدیگر جدا نیستند. ما همیشه اعلام می‌کنیم که سیستم موجود در امرالی انعاکاسی از سیستم مدیریتی در این کشور است. اقدامات صورت گرفته در امرالی نشانه و نمود برخورد با خلق کورد، با خلق‌های ترکیه و نیروهای دمکراسی خواه است. هر زمان که در امرالی جو حل مسئله کورد ایجاد شده است، این مسئله بر کل ترکیه تاثیر گذار بوده است. زمانیکه در امرالی، حاکمیت سیاسی زنگ جنگ را به صدا درآورده است، آن زمان ترکیه وارد بحران می‌شود.

زمانیکه تلاش می‌کنند تا آقای اوجالان را به سکوت وادارند، خلق‌های ترکیه و نیروهای دمکراتیک و اپوزیسیون را با قتل‌عام، دستگیری و زندان و اقدامات غیر قانونی مواجه کرده و تلاش می‌کنند همه را به سکوت وادارند. زمانیکه سکوت را امرالی تحمیل می‌کنند، آنزمان است که مافیا و تبهکاران به سخن در می‌آیند. انزوا بر کشور و جامعه، کشور را به سوی جنگ برده و مافیا و تبهکاران قدرت می‌گیرند.

آقای اوجالان در مقابل هر نوع برخوردی، منافع خلق کورد و خلق‌های ترکیه را از طریق اصرار دمکراسی، صلح و مذاکره را مورد تاکید قرار داده است. آقای اوجالان اراده و عزم راسخ دمکراتیک خود را نشان داده و ایستار و پرسپکتیو دمکراتیک شدن را برای حل مسئله کورد خاطرنشان ساخته است. اما این ایستار و این دیدگاه از سوی حاکمیت همواره به دلیل منافع سیاسی از میان برداشته شده است. در جزیره امرالی که خارج از حوزه قانون قرار دارد، امروز اراده‌های جنگ و صلح، دمکراسی و اقتدارگرایی، دیکتاتوریت و تکثیر گرایی با هم در نبردند. این نبرد، نبردی تاریخی است و نتایج آن نیز تاریخی خواهند بود. در این مسیر همه تحت تاثیر سیاستهای تحمیل انزوا و بی عدالتی قرار گرفته‌اند. انزوا بر همه ما تحمیل شده است.

ابرو گونای در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری اظهار داشت که در خصوص اعتصای غذای زندانیان که امروز وارد ۲۱۰ روز شده است، نیز اظهار داشت: درخواست‌ها و مطالبات زندانیان سیاسی، همان مطالبات و در خواست‌های حقوق بشری و عدالت هستند که خواست‌های حق طلبانه میلیونها انسان هستند.

ابرو گونای در خاتمه سخنان خود اعلام کرد: در مقابل حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ که نفس از ما بریده است، غیر از اتحاد و مبارزه مشترک راه یگری در مقابل نیروهای دمکراسی طلب قرار ندارد. ما با مبارزه مشترک خود سیستم انزوا را در هم شکسته و به پایان می‌رسانیم. امروز در جزیره امرالی اراده‌های معطوف به جنگ و صلح، دمکراسی و اقتدارگریی رو در روی هم قرار گرفته‌اند.