اعلان اصول و شرایط حزب دمکراتیک خلق‌ها برای حل مسائل ترکیه

حزب دمکراتیک خلق‌ها در ۲۷ سپتامبر اصول و شرایط خود را در رابطه با ائتلاف آشتی برای حل مسائل و مشکلات ترکیه اعلام می‌کند.

بحث و گفتگوها در مورد انتخابات پیش از موعد در ترکیه، به کانون توجه رسانه‌ها تبدیل شده است و حاکمیت در هراس است که در انتخابات پیش رو نتواند به موفقیت دست پیدا کند. به همین دلیل بحث‌هایی را در خصوص قرار دادن حد نصاب ۷ درصدی دامن می‌زند. در برهه‌ای که از انتخابات پیش از موعد و برقرای حد نصاب ۷ درصدی برای انتخابات گفتگوهایی در جریان است، نگاه افکار عمومی در شمال کوردستان و ترکیه به حزب دمکراتیک خلق‌ها جلب شده است و همه مایل هستند تا بدانند که حزب دمکراتیک خلق‌ها در فرایند انتخابات پیش از موعد در ترکیه چه گام‌هایی را بر خواهد داشت. در همین رابطه حزب دمکراتیک خلق‌ها برای حل مسائل و مشکلات در ترکیه و کوردستان، اعلام کرده است که در ۲۷ سپتامیر بیانیه‌ای را خطاب به افکار عمومی منتشر می‌کند.

رهبران و مدیران و اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب کارزار «ما هدپ‌ ای هستیم، ما همه جا هستیم»، تا کنون در ۶۰ شهر، صدها شهرک و منطقه با آحاد خلق در باکور کوردستان و ترکیه دیدار کرده‌اند. همراه با روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، نمایندگان مجلس از این حزب، هیات رهبری مرکزی حزب، روسای حزبی شهرها و نواحی این حزب نشست‌های مکرری را با خلق، سازمان‌های مدنی، ریش سپیدان و سازمان‌های مردمی  برگزار کرده‌اند. در این دیدارها  سیاستهای حکومت ترک در مورد مسائل و مشکلات کل ترکیه و خصوصا مسئله کورد، بحران اقتصادی، اقدامات ضد دمکراتیک، ممنوعیت و محدودیتهای پیش روی دمکراسی، حقوق و آزادی‌ها و انتظارات خلق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات و انتقادات خلق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

راه سوم

تمام جزئیات و پیشنهادهایی که در حوزه‌های مختلف به حزب دمکراتیک خلق‌ها انتقال یافته‌اند، ضمن تحلیل و ارزیابی در قالب اعلانی تحت عنوان اصول و  پیشنهادات ائتلاف آشتی برای حل مسائل و مشکلات ارائه می‌شوند. محتوا و مفاد این بیانیه که در ۲۷ سپتامبر اعلام می‌شود، در نشست نمایندگان و شورای رهبری این حزب اعلام می‌شود. گزارش‌های آماده شده نخست در ۱۱ سپتامبر از سوی هیات عالی حزبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس در شورای رهبری حزب مواضع کلی تعیین می‌شوند.

بعد از نشست‌های این حزب در سطوح عالی، کمیسیونی که از سوی روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ایجاد می‌شود، گزارش و تحلیل نهایی را برای بیانیه آماده می‌کند. در این بیانیه حزب دمکراتیک خلق‌ها به صورت شفاف و دقیق سیاستهای راه سوم را تعیین می‌کند.