امرالی؛ تاریخی از بی‌عدالتی و عدم پایبندی به حقوق

وکلای رهبر خلق کورد از سال ۱۹۹۹ تا کنون برای دیدار با وی ۱ هزار و ۸۱۷ بار درخواست خود را به دادستانی ارائه داده و از این شمار درخواست، ۱ هزار و ۳۷۵ درخواست رد شده است.

عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد که در توطئه بین‌المللی در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ به ترکیه مسترد شد، ۲۲ سال است که در زندان  گروه F امرالی به شیوه‌ای شدید ایزوله شده و در انزوا قرار گرفته است. از روزی که اوجالان به ترکیه مسترد شده است تا هم اکنون؛ دیدارهای وکلا با وی همیشه با مانع روبرو شده و انزوای تحمیل شده بر وی هم از ۲۷ ژولای ۲۰۱۱ سنگین‌تر شده است. بعد از گذشت ۸ سال، در روزهای ۲-۲۲ مه، ۱۲-۱۸ ژوئن و ۷ اگوست سال ۲۰۱۹ اوجالان توانست با وکلای خود دیدار کند. بعد از این دیدارها، دولت ترک مانع از دیدارهای دیگر وکلا با وی شد. این یادداشت نگاهی به درخواست دیدارهای وکلا از سال ۱۹۹۹ تا مقطع کنونی است.

وکلای دفتر حقوقی سده، از سال ۱۹۹۹ تا کنون برای دیدار با موکلشان، آقای عبدالله اوجالان ۱ هزار ۸۱۷ درخواست را به دادستانی ارائه کرده‌اند. از این دیدراها فقط ۴۴۲ ملاقات پذیرفته شده‌اند و ۱ هزار و ۳۷۵ درخواست نیز بلا اثر مانده‌اند.

سال ۱۹۹۹: ۶۲ ملاقات

اوجالان در سال ۱۹۹۹، همان سالی که به ترکیه مسترد شد،  ۶۲ بار موفق شده است که با وکلایش دیدار کند. نخستین دیدار در ۲۵ فوریه بود. در ماه مارس ۵ دیدار، در ماه آوریل ۸ دیدار، مه ۵ دیدار، ژوئن ۶، ژوئیه ۷ بار، اگوست ۹، سپتامبر ۹، اکتبر ۴ بار، نوامبر و ژانویه ۶ و ۲ بار توانست با وکلایش دیدار کند.

نخستین ممانعت‌ها

در مجموع در سال ۲۰۰۰، ۵۴ بار برای برای ملاقات با وی به دادستانی درخواست ارائه شده است. از این درخواست‌ها ۳۴ درخواست پذیرفته شده و ۲۰ درخواست هم رد شدند. در ژانویه ۵ دیدار با وی صورت گرفته است و هر ۵ درخواست قبول شده است. در ماه فوریه ۵ درخواست به دادستانی ارائه شده است و ۳ درخواست پذیرفته شده است. دو درخواست نیز رد شده‌اند. نخستین ممانعت از دیدار با وکلا در در ۲۰ فوریه ۲۰۰۰ روی داد.

سال ۲۰۰۱: مخالفت با ۱۸ درخواست ارائه شده

در سال ۲۰۰۱، ۵۲ درخواست به دادستانی ارائه شده است. از این درخواست‌های مطرح شده، ۳۴ درخواست قبول شده و ۱۸ درخواست نیز رده شده‌اند. در سال ۲۰۰۲ هم ۵۲ درخواست برای دیدار با آقای اوجالان به دادستانی ارائه شده است، ۵۲ بار اجازه ملاقات به وی داده است و ۱۸ درخواست هم رد شده‌اند.

سال ۲۰۰۳: ۲۰ درخواست پذیرفته شده و ۳۵ درخواست هم رد شدند

در سال ۲۰۰۳ وکلای رهبر خلق کورد ۵۵ درخواست برای دیدار آقای اوجالان به دادستانی ارائه شده است و از این مقدار، ۲۰ درخواست با موافقت روبرو شده و ۳۵ درخواست هم با مخالفت روبرو شده‌اند. بیشتر مخالفت‌ها به بهانه وضعیت بد آب و هوا بوده‌اند. در ماه ژانویه ۵ درخواست ارائه شد، یکی از درخواست‌ها بنابه دلیل تعطیل رسمی، با مانع روبرو شد و ۴ درخواست هم به بهانه وضعیت هوا با مخالفت روبرو شدند. در ماه فوریه ۴ درخواست به دادستانی ارائه شد، هر چهار درخواست هم با بهانه وضعیت نامساعد آب و هو رد شدند. در ماه مارس هم برای ملاقات با وی ۴ درخواست مطرح شد. اما تنها ۲ درخواست مورد پذیرش واقع شده و دودرخواست هم به دلیل نامساعد بودن آب و هوا رد شدند.

ملاقاتهای سال ۲۰۰۴

وکلا در سال ۲۰۰۴ به منظور دیدار با اوجالان ۵۳ بار به دادستانی مراجعه کرده‌اند. از مجموع این درخواست‌ها، ۲۹ اجازه ملاقات را پذیرفته و ۲۴ ملاقات هم رد شده است. در سال ۲۰۰۵، ۵۱ درخواست ارائه شده است؛ که ۱۶ درخواست مورد پذیرش واقع شده و ۳۵ درخواست هم رد شده است. در سال ۲۰۰۶ وکلای رهبر خلق کورد ۶۰ بار به دادستانی مراجعه کرده‌اند. با ۲۴ دیدار موافقت شده و ۳۶ درخواست هم رد شده‌اند. در سال ۲۰۰۷ وکلا برای درخواست موکلشان ۶۰ بار به دادستانی مراجعه کرده و ۳۰درخواست پذیرفته و با ۳۰ درخواست هم مخالفت شده است.

خراب شدن کشتی

در سال ۲۰۰۸ وکلای رهبر خلق کورد ۵۶ بار درخواست دیدار خود را به دادستانی ارائه کرده‌اند. ۳۷ درخواست پذیرفته و ۱۹ درخواست نیز به بهانه خراب شدن کشتی رد شده‌اند. در سال ۲۰۰۹ نیز ۶۱ درخواست به دادستانی ارائه شده است. از این تعداد درخواست ۵۰ درخواست پذیرفته شده و ۱۱ درخواست هم رد شده است. در سال ۲۰۱۰ از ۶۵ درخواست، ۴۵ درخواست ملاقات با رهبر خلق کورد پذیرفته شده و ۲۲ درخواست نیز رد شده است. درخواست‌ها به بهانه خرابی کشتی و وضعیت بد هوا رد شده بودند.

۲۷ ژوئیه‌ی ۲۰۱۱

در سال ۲۰۱۱ وکلای رهبر خلق کورد ۸۴ بار درخواست دیدار با وی را به دادستانی ارائه کرده‌اند. که ۲۴ درخواست پذیرفته شده و ۲۳ درخواست نیز به بهانه وضعیت بد آب و هوا و خرابی کشتی رد شده است. در یکی از این دیدارها، به جای وکلا، خانواده آقای اوجالان با وی دیدار کردند. بعد از ملاقات ۲۷ ژوئیه‌ی ۲۰۱۱، درهای امرالی به مدت ۸ ماه کامل بسته شد. در ۲۲ نوامبر تمام وکلایی که با رهبر آپو دیدار داشته بودند در عملیاتی تحت عنوان پرونده ک.ج.ک دستگیر شدند از ۲۷ ژوئیه‌ی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱، ۴۳ درخواست برای دیدار با وی به دادستانی ارائه شد و هر ۴۳ درخواست نیز رد شد.

مخالفت با ۱۰۴ درخواست

در سال ۲۰۱۲، وکلای رهبر خلق کورد ۱۰۴ درخواست دیدار با موکل خود رابه دادستانی اراه کردند و تمام این درخواست‌ها رد شد. ۷۳ درخواست به بهانه خرابی کشتی و ۱۴ درخواست به بهانه وضعیت بد آب و هوا، ۱۶ درخواست هم به بهانه در دست تعمیر بودن کشتی و ۱ درخواست هم به بهانه جشن رسمی رد شدند.

سه سال در حال تعمیر بودن کشتی

در سال ۲۰۱۳، وکلای رهبر خلق کورد ۱۰۲ بار برای دیدار با موکلشان به دادستانی مراجعه کردند. ۸۶ درخواست به بهانه خرابی کشتی، ۱۲ درخواست به بهانه بدی وضعیت آب و هوا و ۴ درخواست هم به بهانه جشن رسمی رد شدند. در سال ۲۰۱۴ هم وکلای رهبر خلق کورد ۱۰۴ بار برای دیدار با رهبر خلق کورد به دادستانی مراجعه کردند. دیدار با وی در این سال هم به بهانه‌های واهی تعمیر کشتی، وضعیت بد آب و هوا و در حال تعمیر بودن کشتی رد شدند.

در سال ۲۰۱۵ هم در مجموع ۱۰۰ درخواست برای دیدار با رهبر خلق کورد به دادستانی ارائه شد. تمام درخواست‌ها به بهانه وضعیت بد آب و هوا، خرابی کشتی و در حال تعمیر بودن کشتی رد شدند.

تشدید انزوا

سال ۲۰۱۶ یکی از سال‌هایی بود که انزوا در امرالی تشدید شد. بعد از تلاش برای کودتا در ۱۵ ژوئیه‌ی ۲۰۱۶، عزیمت وکلا به جزیره امرالی با تصمیم دادگاه به ۳ ماه و سپس به ۶ ماه بعد موکول شد. در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۱۲۴ بار وکلای رهبر خلق کرد برای دیدار با موکلشان درخواست دادند، اما این بار هم بنابه همان دلایل قبلی درخواست‌ها رد شدند، اما این بار بعد از ۱۵ ژوئیه‌ی بهانه‌ها تغییر پیدا کرده و شرایط نامناسب، دستور دادستانی و دستور دادگاه به عنوان دلایل عدم پذیرش درخواست‌ها معرفی شدند.

در سال ۲۰۱۷ هم وکلا در مجموع ۱۰۰ بار به دادستانی مراجعه کردند، تمام درخواست‌ها به بهانه تصمیم دادگاه رد شدند. در سال ۲۰۱۸، در مجموع ۱۰۲ درخواست از سوی وکلا به دادستانی ارائه شد. تمام این درخواست‌ها به بهانه تصمیم دادگاه رد شدند. در ۸ نوامبر سال ۲۰۱۷، با ابتکار عمل ریاست مشترک گنگره جامعه دمکراتیک، لیلا گووَن در زندان آمد در اعتراض به عدم دیدار با رهبر خلق کورد اعتصاب غذایی نامحدود و بدون بازگشت در سطحی گسترده آغاز شد.

ملاقات بعد از ۸ سال

اعتصاب غذای بدون بازگشت و نامحدودی که با پیشاهنگی لیلا گووَن در سال ۲۰۱۹ آغاز شده بود به پیروزی رسیده و وکلا بعد از ۸ سال، موفق شدند از امرالی دیدار کنند. وکلا نخست در ۲ مه به امرالی عزیمت کرده و موفق به دیدار با رهبر خلق کورد شدند، و بعد از آنهم در ۲۲ مه، ۱۲-۱۸ ژوئن و ۷ اگوست ۲۰۱۹ به امرالی رفته و موفق به دیدار با وی شدند. بعد از ۲۶ آوریل به هیچ یک از درخواست‌های ارائه شده، مثبت یا منفی هیچگونه پاسخی ارائه نشد. بعد از ۷ اگوست، بار دیگر دیدار وکلا از امرالی دچار ممنوعیت شد. در سال ۲۰۱٩ در مجموع ۱۰۴ درخواست از سوی وکلا برای دیدار با آقای اوجالان به دادستانی ارائه شد. ۳۲ درخواست به بهانه تصمیم دادگاه رد شد و به ۶۷ درخواست هم هیچگونه پاسخی داده نشد.

در سال ۲۰۲۰ در مجموع وکلای رهبر خلق کورد ۸۹ درخواست را برای دیدار با آقای اوجالان به دادستانی ارائه کردند.  به ۶۰ درخواست هیچگونه پاسخی داده نشد و ۲۹ درخواست هم به بهانه تصمیم دادگاه رد شد.

در سال ۲۰۲۱ از ۲۴ اگوست ۱۲۳ درخواست برای دیدار از امرالی به دادستانی ارائه شد. تا ۱۲ مارس ۱۹ درخواست به بهانه تصمیم دادگاه رد و به درخواست‌های دیگر هم هیچگونه پاسخی داده نشد. وکلای رهبر خلق کورد از سال ۱۹۹۹ تا کنون برای دیدار با موکل خود، ۱ هزار و ۸۱۷ بار به دادستانی مراجعه و درخواست دیدار را ارائه کرده‌اند، از این درخواست‌ها ۴۴۲ درخواست پذیرفته شده‌اند و ۱ هزار و ۳۷۵ درخواست هم رد شده‌اند. این آمار خود به تنهایی فاش می‌کند که سطح فشارها بر رهبر خلق کورد و میزان انزوای تشدید شده به مرور زمان تا چه اندازه افزایش یافته است.