امید نزد روژهلات کوردستان و زنان آزادیخواه است

أردم در مقاله خود خاطرنشان کرده است حکومت ایران در انتظار چنین تحولی تا این حد نبود و وقتی ناگهان با یک خیزش دمکراتیك مردمی با پیشتازی زنان مواجه شد، بکلی لرزید.

صلاح‌الدین اردم، مقاله‌نویس با بیان آنکه قلب کوردها در امرالی و زاپ می‌تپد، به اضافه شدن مقاومت شرق کودستان و ایران اشاره می‌کند که متأثر از یکدیگرند. او به واقعه قتل ژینا امینی به بهانه‌های واهی پرداخته که به شکل‌گیری اعتراضات در سقز زادگاه ژینا و گسترش آن به سایر شهرهای کوردستان و ایران منجر شد و حتی در چهار سوی دنیا به عنوان یک قیام آزادی مطرح گشت.

صلاح‌الدین اردم وضعیت دشوار زنان تحت حاکمیتی که از ترس سرنگونی اقدام به افزایش فشارها علیه اجتماع کرد را بازگو می‌کند که اخیرا شاهد اعتراضات به جانباختان شلیر رسولی بودیم که مجبور شد برای دفاع در برابر متجاوز خود را از پنجره به پایین پرتاب کند.

او آنچه رخ داد را لبریز شدن صبر مردم به دنبال واقعه قتل ژینا امینی عنوان کرد و از او به عنوان "نماد آزادی" و "جرقه مبارزه" نام برد که اعتراضات به قتل او از کوردستان تا تهران و آذربایجان تا بلوچستان و سراسر ایران گسترش پیدا کرد و به انقلاب آزادی زن و جنبش دمکراتیک ایران بدل شد.

اردم می‌افزاید: "زنان روسری و چادر را سوزاندند و یکباره نقش اصلی جنبش دمکراسی ایران را بر عهده گرفتند. با بریدن موی خود و گفتن اینکه دیگر مو و گناهی نیست، نشان دادند پوشاندن موی زن بنام اخلاق چقدر اقدامی بیهوده است. این جنبش، گام به گام رژیم و سرکرده آن علی خامنه‌ای را هدف قرار داد و در سراسر جهان تجمعات اعتراضی در حمایت از زنان روژهلاتی و ایرانی برگزار شدند."

او پیشبینی کرد حکومت ایران در انتظار چنین تحولی تا این حد نبود و وقتی ناگهان با یک خیزش دمکراتیك مردمی با پیشتازی زنان مواجه شد، بکلی لرزید. صلاح‌الدین اردم نوشته است: دولت رئیسی ابتدا اعتراضات را مانند سابق مقطعی می‌پنداشت و در فکر سرپوش گذاشتن بر آن با پند و نصحیت بود، اما وقتی دید اعتراضات گسترش یافت و دید مردم آزادی و دمکراسی می‌خواهند رو به استفاده از سلاح آورد.

او به توسل حکومت به خشونت برای به سکوت واداشتن معترضان پرداخت و نوشت حتی اگر رژیم موفق به سرکوب شود، دیگر اوضاع مانند قبل نیست زیرا رژیم بطور جدی لرزیده است.

این مقاله، اجتماع ایران را دارای نیروی بالقوه برای انفجار توصیف کرد و افزود جامعه ایران دینامیک‌ترین و انقلابی‌ترین در خاورمیانه است. ایران جایی است که انقلاب‌های اجتماعی متعددی در آن رخ داده است. حافظه آزادی جامعه ایران از نظر تاریخی غنی است و آزادیخواهی شرقی را نمایندگی می‌کند. بنابراین اتفاقاتی که اکنون روی می‌دهند دارای پیشینه هستند.

صلاح‌الدین اردم به نقش اساسی کوردها در میان جریانات دمکراسی‌خواه جلب نظر کرد و نوشت زنان روژهلاتی که در میان جامعه ایران بیش از دیگران سرکوب می‌شوند از انقلاب آزادی زن در سایر نقاط کوردستان و افکار رهبر آپو بسیار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در کوه‌های کوردستان، زنان برای آزادی می‌جنگند و این تأثیر آموزندەای بر تمامی زنان می‌گذارد. پس خیلی طبیعی است که زنان روژهلاتی پیشگامی جنبش دمکراسی و آزادی در ایران را بر عهده بگیرند.