أرن کسکین: دادگستری ترکیه به قانون اهمیت نمی‌دهد و از اقدامات فاشیستی چشم‌پوشی می‌کند

ارن کسکین رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر (IHD) اعلام کرد، قضات حملات نژادپرستانه را بر اساس ماده ۱۲۲ قوانین ترکیه ارزیابی نمی‌کنند و مانند یک رویداد عادی با آن برخورد کرده و همین امر سبب افزایش حملات می‌شود.

در آفیون به ۷ کارگر کورد حمله شد، در آنکارا نیز به یک خانواده‌ی کورد حمله شد و چهار تن مجروح شدند و اخیراً نیز در قونیه ۶۰ ترک فاشیست به کوردها حمله کرده و در نتیجه این حمله «حاکم دال» که یک شهروند کورد بود، کشته شد.

در این رابطه ارن کسکین رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر با خبرگزاری فرات مصاحبه کرد و اعلام نمود، حملات سیاسی هستند. کمیسیون مبارزه با نژادپرستی در جمعیت حقوق بشر به دقت این حملات نژادپرستی را تحت نظر دارد. ارن کسکین اعلام کرد، اخیرا حملات علیه کوردها بسیار افزایش یافته است. وی گفت؛"ما خوب می‌دانیم که این خشونت‌ها سیاسی هستند، چه خشونت علیه زنان و چه خشونت‌های عمومی. زبان دولت بسیار تند است و تفاوتی ندارد و نژادپرستی سبب افزایش این حملات شده است. مسئله مهم این است که در این کشور نژاد‌پرست‌ها محاکمه نمی‌شوند.

تاثیرات آ.ک.پ و م.ه.پ بر جامعه

کسکین به علت محاکمه نکردن و مجازات ننمودن عاملان این حملات اشاره کرد و گفت، "قضات این حملات را بر اساس نژادپرستی تفسیر نمی‌کنند". وی همچنین اعلام کرد؛"موضعگیری قضات بسیار اشتباه است که این عملیات را حملاتی عادی می‌دانند. این هم سبب می‌شود تا نژادپرستی پنهان شود. کشتن دنیز پویراز و حملات اخیر نیز در نتیجه‌ی زبان ستیزه‌جویانه‌ی آ.ک.پ و م.ه.پ علیه جامعه رخ داده است."

در چهارچوب بند ۱۲۲ ارزیابی نمی‌شوند

ارن کسکین همچنین گفت که آنها به دقت این رخدادها را پیگیری می‌کنند و اعلام نمود،"ما می‌خواهیم با این خانواده‌ها دیدار انجام دهیم، اما آنها می‌ترسند. رفقای ما خود را به افرادی که در قونیه، آفیون و آنکارا آنها را مورد حمله قرار داده‌اند، رساندند. همه‌ی آنها گفتند؛"به علت آنکه کورد هستیم، به ما حمله شده است". به عنوان مثال یکی از دوستان وکیل ما در مورد حمله آفیون گفت، قضات به حملات نژادپرستانه آفیون هیچ توجهی نکردند."

کسکین همچنین گفت، در قانون مجازات ترکیه نژادپرستی به عنوان یک جرم دیده نمی‌شود و بزرگترین علت برای آن نیز بند ۱۲۲ قانون اساسی ترکیه است، اما قضات حملات نژادپرستانه را بر اساس ماده ۱۲۲ قانون ترکیه ارزیابی نمی‌کنند، بلکه به چشم یک رخداد عادی با آن برخورد کرده و همین امر سبب افزایش حملات می‌شود.