بدران حمو: ربودن نماینده خودمدیریتی و اعضای پ.ی.د در هولیر، خدمت به اشغالگران است

عضو مجلس عمومی اتحاد دمکراتیک، ربودن نماینده اداره خودمدیریتی و اعضای پ.ی.د در جنوب کوردستان توسط پارت دمکرات کوردستان را خدمت به اهداف سیاسی دولت ترکیه توصیف کرد.

در ۱۰ ژوئن، نیروهای پارت دمکرات کوردستان، جهاد حسن نماینده اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در هولیر و دو عضو پ.ی.د، به نام های مصطفی خلیل و مصطفی عزیز را در فرودگاه هولیر ربودند.

پ.د.ک هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد ربوده شدگان منتشر نکرده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

بدران حمو، عضو مجلس عمومی اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) در این باره به خبرگزاری هاوار گفت: مردم كوردستان مرحله حساسی را پشت سر می‌گذارند، از يك سو دولت اشغالگر ترك به جنوب كوردستان حمله می‌كند، از سوی ديگر دولت تركيه در حال جنگ ویژه است كه تمام مردم كورد را هدف قرار می‌دهد.

حمو با تأکید بر اینکه هدف حملات دولت اشغالگر ترکیه، نابودی خلق کورد و ضربه زدن به دستاوردهایی است که مردم کورد طی سالهای گذشته به دست آورده‌اند، گفت: مردم باید از این دستاوردهای تاریخی محافظت کنند.

حمو با بیان اینکه دولت اشغالگر ترکیه در تلاش برای ایجاد اختلاف بین مردم کورد نقش پلیدی ایفا می‌کند، ادامه داد: "ربودن نمایندگان اداره خودمدیریتی و اعضای پ.ی.د در جنوب کوردستان توسط نیروهای پ.د.ک در خدمت اهداف ترکیه است و نشان می‌دهد که پ.د.ک مطابق با سیاست ترکیه عمل می‌کند."

حمو گفت که جنوب کوردستان محلی برای صلح، آزادی و دموکراسی بود، اما امروز دولت ترکیه با کمک پ.د.ک، جنوب کوردستان را به منطقه‌ای برای گسترش فتنه و جنگ برادرکشی تبدیل کرده است.

حمو با تاکید بر اینکه ترکیه همه کوردهای کوردستان را هدف قرار داده است، از همه نیروها و احزاب سیاسی کورد خواست تا گفتگوی ملی کوردها را برای حل همه اختلافات و متحد شدن برای محافظت از کوردستان در برابر حملات اشغالگرانه ترکیه، تشکیل دهند."

بدران حمو، عضو مجلس عمومی اتحاد دمکراتیک در پایان سخنان خود، مقاومت مردم جنوب کوردستان را در مقابل سیاست اشغالگرانه ترکیه، ارج نهاد.