برگزاری جلسه دادگاهی وکلای اوجالان

نخستین جلسه دادگاهی وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان به اتهام عضویت در سازمان برگزار شد. وکلا هم این محاکمه را توطئه و شیادی خواندند.

جلسه نخست محاکمه وکلای رهبر خلق کورد، رِزان ساریجا، علی مادن، باران دوغان، چنگیز یورکلی، اینان آکمشه، محمود تاشچی و محمت سلیم اوکچواوغلو به اتهام 'عضویت در سازمان' در شعبه ۳۳ دادگاه جرایم سنگین استانبول برگزار شد. وکلایی که دادگاهی می‌شوند همراه با ایلکنور آلجان دبیرکل انجمن حقوقدانان برای آزادی (OHD) و بسیاری از وکلای دیگر در این نشست حضور داشتند.

ارجان کنار به عنوان مدافع وکلا، اعلام نمود که وکلا به عنوان حرفه، مسائل حرفه‌ای خود را انجام داده و بر این اساس، گشودن پرونده علیه این وکلا اقدامی غیر حرفه‌ای به شمار می‌رود. کنار از دادگاه درخواست نمود که در رابطه با صلاحیت دادگاه از وزارت دادگستری پرسیده شود، اما دادگاه به این درخواست پاسخی نداد.

دیدارها در چارچوب حقوقی انجام شده‌اند

علی مادن از وکلای رهبر خلق کورد نیز در جلسه دادگاه به دفاع پرداخته و اعلام کرد که بنابه ادعاهایی علیه وی نیز پرونده‌ای گشوده‌اند. علی مادن در رابطه با دیدارهای خود با رهبر خلق کورد افزود: در ملاقات‌ها ما نمی‌خواستیم که یادداشت برداریم یا آنها را به مسیرهای مختلف برسانیم. اقدامی غیر قانونی وجود ندارد. در رابطه با متهم کردن کمیته رهبری هم می‌خواهم بگویم: چنین اتهامی وجود دارد، اما من از وجود چنین کمیته‌ای اطلاعی ندارم.

ابراهیم بیلمز، به عنوان وکیل علی مادن در دفاع از وی اظهار داشت: موکل من به علت پرداختن به اقدامات حرفه‌ای خود مورد محاکمه قرار گرفته و دیدارهای صورت گرفته بنابه اجازه و اطلاع دولت بوده و این دیدارها نمی‌توانند دلیلی برای اتهام یا محاکمه باشند.

چنگیز یورکلی، از وکلای اوجالان به کلمه به "اصطلاح وکلا" که در پرونده مطرح شده است پاسخ داده و از این پرونده به عنوان توطئه و شیادی نام برد. یورکلی ضمن اشاره به تاکید دادگاه بر مخفی ماندن پرونده، اعلام نمود که این پرونده در اختیار رسانه‌های طرفدار حاکمیت قرار گرفته است و در این باره اظهار داشت: از همین مسئله معلوم می‌شود که توطئه و شیادی در جریان است. از طرف دیگر، پلیس و دادستانهایی که روند تحقیقات را آغاز کرده و ان را مدیریت می‌کنند، وابسته به جماعت فتو بوده و دستگیر شدند. ما به دلیل دیدارهایی که با موکل خود داشته‌ایم محاکمه می‌شویم. علیرغم آنکه من نماینده اوجالان هستم، اما تا امروز فرصت دیدار با وی را در اختیار من قرار نداده‌اند. اما تلاشی در جریان است که فرایندی از حمله را آغاز کنند.

جرم اصلی، ممانعت از دیدار من با اوجالان است

یورکلی در بخش دیگری از دفاع خود اعلام کرد که وی هیچگاه با موکل خود، آقای اوجالان دیدار نکرده و در این باره افزود: این مسئله است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مگر از این مسئله اطلاع ندارند؟ در رابطه با گشودن این پرونده، آنها چه اهدافی را پیگری می‌کنند؟ برای آنکه دادخواست خالی نباشد، با اظهارات رسانه‌ها پر شده است. اظهارات من در ۲۷ ژوئیه‌ی ۲۰۱۱ به عنوان جرم مطرح شده است. برای آنکه پرونده همچنان سنگین‌تر شود، اظهارات من را هم در آن گنجانده‌اند. در اظهارات من، هیچ جرمی وجود ندارد. زیرا انزوای تحمیل شده بر امرالی، به عنوان جرم مطرح شده است. یکی از اتهامات اصلی ما این است که امرالی را به گوانتانامو تشبیه کرده‌ایم. این گفته به این علت بوده است که ادره کنندگان هر دو زندان را به همدیگر تشبیه کرده‌ام.

یورکلی خاطرنشان ساخت که ممانعت از دیدارها تحمیل انزوا بوده و در این باره اظهار داشت: نوارهای ضبط شده وجود دارند، این نوارها از دیدار با خانواده و وکلا ضبط شده‌اند. با دیلک اوجالان تماس تلفنی وجود دارد، در این تماس گفته می‌شود که لباس‌ها به امرالی فرستاده شوند، همین جمله هم جرم نشان داده شده است.

دادستان و پلیس در سازمان فتو عضویت داشتند

از طرف دیگر اوزگور ارول از وکلای مدافع دیگر، به کلمه "به اصطلاح وکلا" که در دادخواست آمده است واکنش نشان داده و اظهار داشت: ما به عنوان به اصطلاح وکلا در اینجا حاضریم. ارول علیه تمام اتهامات کمیته رهبری و فعالیت پیام‌رسان‌ها واکنش نشان داده و اظهار داشت: عمر کوسه از افسران پلیس که خواهان تحقیقات شده است به دلیل عضویت در سازمان فتو هم اکنون حکم خورده است، حتی آدم اوزجان، به عنوان دادستان هم که بازپرسیها را زیر نظر داشته است، به دلیل عضویت در سازمان فتو دستگیر شده است.

این بازپرسیها چندین سال قبل انجام شده‌اند و به تازگی به عنوان پرونده دادگاه مطرح می‌شوند.

برگزاری محاکمه وکلای رهبر خلق کورد ادامه خواهد یافت.