برخودان در سراسر کوردستان: از جوانرو تا کوبانی

با تقسیم کار دولتهای اشغالگر کوردستان، قتلعام کوردها از مهاباد و جوانرو تا کوبانی و عفرین کلید خوردە است.

در حالیکە از شامگاە ٢ شب گذشتە روژاآوا و باشور  کوردستان مورد حملات جنگدەهای دولت اشغالگر ترکیه قرار گرفتە است، در ساعات اولیە شب گذشتە پایگاه احزاب کورد روژهلات کوردستان در کویە و سلیمانیە هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت.  همزمان با این حملات، روز گذشتە شهرهای روژهلات کوردستان صحنە حملە و برخودان خلق در  روژهلات کوردستان بودە است. طبق گزارشهای کسب شدە، تا ساعات اولیە صبح امروز حداقل ٦ نفر از شهروندان کورد در جوانرو، پیرانشهر و دیولان با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم ایران بە شهادت رسیدە اند.

 از شامگاه دیروز جمهوری اشغالگر ترکیه دو بخش کردستان را هدف حملات هوایی همزمان قرار داد. از قندیل تا آسوس و شنگال در جنوب کردستان تا کوبانی و دِیرِک و شهبا در روژاوا بمباران شدند.  از تعداد تلفات احتمالی این حملات تاکنون اخبار موثقی در دست نیست  رژیم اشغالگر ترکیه سراسر نواحی شمال و شرق سوریه را دیشب با هواپیماهای جنگی بمباران کرد. از جمله مرکز شهر کوبانی و روستاهای حومه آن بمباران شدند. همچنین اطراف عفرین، نواحی شهبا، دِرِک و زرگان هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

خبرگزاری هاوار اعلام کرد مقر نیروهای دولتی سوریه در حومه گری‌سپی و تل‌رفعت نیز هدف شلیک قرار گرفتند. دستکم سه نظامی سوریه کشته شده‌اند. ترکیه دیشب کوهستان قندیل و آسوس را نیز هدف حملات هوایی قرار داد.

روکسن محمد سخنگوی یگان‌های مدافع زنان درباره این حملات به خبرگزاری فرات گفت مبارزان روژاوا و شمال و شرق سوریه، بشریت را از بلای تروریسم داعش نجات دادند، اما اکنون دولت‌های بین‌المللی در قبال حملات ترکیه ساکتند و این سکوت به معنای همکاری در تهاجم است. او  در ادامە گفت ترکیەی اشغالگر نمی‌تواند انقلاب زن در روژاوا را تحمل کند و می‌خواهد دستاوردهای زنان را از بین ببرد. سخنگوی ی‌پ‌ژ گفت که ما در برابر تجاوز نیروهای اشغالگر از انقلاب روژاوا دفاع خواهیم کرد و یکصدا در میدان خواهیم بود. گزینه ما، جنگ انقلابی خلق است.

صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیك در این مورد گفت فاشیسم ترکیه در حال مرگ است برای این همچون داعش متوسل به تروریسم می‌شود و از شهبا تا قندیل را با جنگدەهای هوایی هدف قرار می‌دهد. او رژیم ترکیه را بیچاره خواند و گفت جهان بخوبی می‌داند که سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه با نقشه ناکام انفجار در استانبول چگونه برای حمله نظامی زمینه‌سازی کرد.  مسلم در مورد شباهت دولت ترکیه و داعش گفت داعش به دنبال مرعوب‌سازی مردم بود و ترکیه هم با بمباران هوایی در پی وحشت‌آفرینی در میان مردم است. فاشیسم ترک ثابت کرده که دشمن کردهاست. با حملات تروریستی می‌خواهد کردستان را تخلیه کند. حملات اخیر حلقەهای جدید همان هدف هستند. ولی یادآوری می‌کنیم که فاشیسم ترک در حال مرگ است. برای این است که هار و هجومی شده. هیچ کاری از آن بعید نیست.

رئیس مشترک پ‌ی‌د گفت: کردها از این سیاستس خبر دارند. ما شهرها و روستاهای خود را رها نخواهیم کرد. مردم در خانه‌های خود هستند. ما در چهار بخش کردستان باید از خود دفاع کنیم. برای دفاع از انقلاب هر کسی باید هر آنچه می‌تواند را انجام دهد. خلق کرد هیچ راهی به غیر از دفاع مشروع ندارد. در همین رابطە فوزا یوسف از مسئولان پ‌ی‌د در گفتگوی با خبرگزاری هاوار حملات ترکیه را وحشیانه خواند و گفت این وحشیگری در مقابل چشم جهان و نیروهای بین‌المللی در سوریه اتفاق می‌افتد. او گفت ما نه تنها هجوم ترکیه بلکه سکوت نیروهای بین‌المللی را محکوم می‌کنیم. آنچه ترکیه انجام می‌دهد تکەهای سیاست نسل‌کشی ما است. فوزا یوسف هدف ترکیه را وقوع تخلیه انسانی در منطقه دانست و  گفت مردم برای شرایط اضطراری آماه باشند. ما با تمام نیرو  در کنار اداره خودگردان خواهیم بود. همه جهان بداند که ما در برابر تهدیدهای ترکیه سر خم نخواهیم کرد. انتقام شهیدان و مجروحینمان را با دفاع مشروع خواهیم گرفت.