بولدان: اکنون زمان اتحاد کوردهاست

پروین بولدان، ریاست مشترک ه.د.پ بر اهمیت وحدت ملی کورد تأکید کرد و گفت: هنوز خیلی دیر نیست. اکنون زمان اتحاد کوردهاست.

پروین بولدان، رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) پس از دیدار با سازمان‌های جامعه مدنی و احزاب سیاسی، در چارچوب برنامه "ما ه.د.پ هستیم، ما در هر جایی هستیم" در یک نشست عمومی در شهر کوجالی شرکت کرد. این دیدار در یک سالن برگزار شد. بولدان در سالن با شور و شوق زیادی مورد استقبال قرار گرفت. در این دیدار همیشه شعارهای "ه.د.پ خلق است، خلق اینجاست" ، "پیروزی با خلق است" ، "به دنیز قول می‌دهیم، صلح برقرار خواهد شد" سر داده می‌شد.

محمد سلیم آكبوغا، رئیس مشترک ه.د.پ کوجالی در این نشست صحبت كرد و گفت كه هر چه فشار باشد، آنها تسلیم نخواهند شد. پس از آكبوغا ، عمر فاروك گرگرلی‌اوغلو، عضو پارلمان ه.د.پ كوجالی صحبت كرد. گرگرلی اوغلو همچنین گفت که دولت می‌خواهد حقوق مردم کورد را نقض کند، اما اجازه نمی‌دهیم.

 سپس پروین بولدان، رئیس پارلمان ه.د.پ سخنرانی کرد. بولدان از سیاستمداران زن بازداشت شده استقبال کرد و گفت: "بگذارید مردم ما هرگز تعجب نکنند، این رفقای بازداشت شده ما به زودی آزاد خواهند شد."

مقاومت در برابر حملات

بولدان به حملات به ه.د.پ و دستور بازداشت اعضا و هواداران ه.د.پ، تحقیقات و پرونده کوبانی اشاره کرد. بولدان گفت مردم اجازه نمی‌دهند این حزب تعطیل شود. هدف آنها سیاستی بدون ه.د.پ است. اما ه.د.پ آنقدر به این سرزمین گره خورده است که ریشه‌کن کردن آن امکان‌پذیر نیست. هرچه بیشتر حمله کنند، قویتر و شجاعتر می‌شویم. کسانی که می‌خواهند حزب ما را بگیرند ، بگذارید به کوجالی بیایند و ببینند که دستگیری آن امکان‌پذیر نیست.

اتحاد ملی کورد

بولدان همچنین به اتحاد ملی کوردها اشاره کرد و گفت: البته اتحاد کوردها مهم است. من بار دیگر مسئله وحدت ملی را مطرح می‌کنم. باید انجام شود. نیروهای دمکراسی‌خواه نیز باید موضع مشترکی داشته باشند. اگر کوردها متحد شده بودند، اکنون با حملات نژادپرستانه کشته نمی‌شدند. زبان و هویت آنها تا این حد ممنوع نمی‌شد. هنوز هم خیلی دیر نیست. اکنون زمان اتحاد کوردهاست. این اقدامات باید سریعاً انجام شود.

انزوا

بولدان در ادامه گفت که سیاست‌ حصر و انزوا علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان باید پایان یابد، زیرا انزوا تأثیر بسیار منفی بر ترکیه داشته است. بولدان گفت در هیچ زندان نباید انزوا باشد. در برابر این بی عدالتی، ما باید مبارزه خود را گسترش دهیم. همانطور که ما برای آزادی گرگرلی‌اوغلو جنگیدیم، باید برای آزادی سایر رفقای خود نیز بجنگیم. ما چاره‌ای جز موفقیت نداریم. راه همه ما در تلاش برای صلح و دمکراسی باید باز باشد.

 این جلسه با آواز و پایکوبی پایان یافت.