بیانیە کانون نویسندگان ایران در رابطە با سرکوب خونین در کوردستان

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە تصاویر منتشر شده در رابطە با سرکوب خیزش در کوردستان یادآور حملات جنگی به شهرهای بی‌دفاع است.

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن سرکوب خونین کوردستان از آزادی‌خواهان ایران و سراسر جهان درخواست نمود کە در برابر  کشتارکوردستان سکوت نکنند.

در بیانیە کانون نویسندگان ایران آمدە است: مناطق کردنشین که در روزهای اخیر یکی از پرشورترین صحنه‌های مقاومت مردمی را در جنبش آزادیخواهی رقم زده بودند، اکنون به عرصه‌ی فجیع‌ترین سرکوب‌های حکومتی بدل شده‌اند.

این بیانیه به کشتار کردها در خیابان وهجوم به خانه‌ها و ربودن مجروحین پرداخته و خاطرنشان میسازد جرقه جنبش آزادیخواهی بزرگی که به سرعت سراسر ایران را در بر گرفت پیامد قتل ژینا امینی، تجمع اعتراضی مردم مقابل بیمارستان کسرای تهران و  شعار "ژن، ژیان، ئازادی" به هنگام خاکسپاری او در زادگاهش سقز بود.

کانون نویسندگان ایران ادامه می‌دهد: "آنچه امروز بر مردم کرد می‌گذرد ادامه‌ی سال‌ها سرکوب و شکنجه‌ی سیستماتیک حاکمیتی چهل و چند ساله است که با اقلیت‌ستیزی و ایجاد ناامنی و دستگیری و اعدام مخالفان، سعی در یکپارچه‌سازی زبان و باورهای مذهبی و آئینی دارد و در این راه برای خفه کردن فریاد همدلی، هم‌نفسی، هم‌صدایی و آزادی‌خواهی مردمان، از به‌کارگیری هیچ وسیله‌ای روی‌گردان نیست. این بیانیه هشدار می‌دهد که خبرها حاکی از کمبود شدید دارو و لوازم بهداشتی در شهرهای کردستان است که به گفتەی مردم عملا حکومت نظامی در آنجا برقرار است.