بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در محکومیت احضار تلفنی جمعی از فعالین کارگری

مأموران وزارت اطلاعات رژیم ایران روز گذشته در تماس با تعدادی از فعالین کارگری آنان را احضار و تهدید به بازداشت کرده‌اند

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای تهدید و ارعاب فعالین کارگری از سوی وزارت اطلاعات را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به برخوردهای امنیتی شده است.

متن بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح زیر است:

"روز ۲۷ مهرماه مأموران وزارت اطلاعات در‌ فواصل کوتاهی با تعدادی از فعالین کارگری از جمله عسل محمدی، هیراد پیربداقی، عاطفی رنگریز، کامیار فکور، امیرعباس آزرم‌وند، رهام یگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند ‌و با لحنی تهدیدآمیز آنها را احضار کرده‌اند.

لازم به یادآوری است که این تماس‌ها در روزهای اخیر به همین تعداد از فعالین ختم نشده و تعداد دیگری نیز تلفنی احضار و تهدید شده‌اند.

هدف نهادهای امنیتی از این احضارها و تهدیدها ایجاد فشار و اعمال آزار و ‌‌اذیت بر فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و تهدید فعالین کارگری را قویاً محکوم می‌نماید و خواهان پایان دادن به اینگونه برخوردهای امنیتی و‌ سرکوبگرانه علیه فعالین است. فعالین کارگری و دیگر جنبش‌های اعتراضی باید با اتحاد عمل بیشتر در مقابل این اعمال سرکوبگرانه بایستند.