'در مقابل پ.د.ک و رژیم ترکیه ما از پ.ک.ک پشتیبانی می‌کنیم'

م.ل.ک.پ به همکاری‌های پ.د.ک با دولت ترکیه اعتراض کرد و گفت، "ما فراخوان پشتیبانی از گریلاهای ه.پ.گ و پ.ک.ک را می‌دهیم."

حزب مارکسیست-لنینیست-کمونیست: در مقابل پ.د.ک و رژیم ترکیه ما از پ.ک.ک پشتیبانی می‌کنیم

کمیته‌ی مرکزی حزب مارکسیست-لنینیست-کمونیست (MLKP) درباره‌ی سیاستهای پد.ک و حملات رژیم اشغالگر ترکیه به جنوب کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه ی م.ل.ک.پ به شرح زیر می‌باشد:

"دولت اشغالگر ترکیه که در هفتانین متحمل ضربه‌ی سنگینی شد، نقشه‌ی از بین بردن پ.ک.ک و انقلاب روژاوا و محدود کردن حق آزادی ملت کورد را این بار به دست پد.ک کشیده است. پد.ک با سرکردگی بارزانی‌ها و حکومتشان بر اساس اهداف اشغالگران و امپریالیستها مناطق گریلا و قندیل را محاصره کرده و راه را برای حمله‌ی اشغالگران باز کرده است.

پد.ک با تکیه بر دروغ می‌گوید حملات و جنایاتی که علیه خلقمان در جنوب کوردستان انجام می‌دهد، به نفع همه‌ی کوردها است. پد.ک برای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری به آلتی [در دست دیگران] تبدیل شده است و طی چند سال گذشته جنایات بزرگی مرتکب شده است.

پد.ک به شریک جنایات نیروهای فاشیست و اشغالگر در جنوب کوردستان شده است. با پشتیبانی پد.ک از میت و کنتراگریلاهایی که در جنوب کوردستان مستقر شده‌اند، دست به قتل‌عام زدند و حقوق دمکراتیک خلق کورد را نقض کردند.

زمانی که دولت فاشیست ترک به شمال کوردستان حمله کرد و شهرها را ویران نمود، پد.ک سکوت کرد. در زمان اشغال عفرین و سریکانی، باز هم پد.ک ساکت بود. پد.ک از دولت فاشیست ترکیه حمایت کرد تا روژاوا را تحریم و محاصره کند.

زمانی که قندیل، مناطق حفاظت شده‌ی مدیا، شنگال و مخمور بمباران شدند، پد.ک واکنشی شرافتمندانه نشان نداد. برعکس دست به جاسوسی و کارهای استخباراتی برای دشمن زد.

این بسیار خطرناک است. ما از خلق جنوب کوردستان و آحاد خلق کورد و همه‌ی کوردها در هر چهار بخش کوردستان می‌خواهیم که در مقابل خیانت بزرگ پارت دمکرات کوردستان سکوت نکنند. از هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران می‌خواهیم که پد.ک را تحت فشار قرار دهند تا به ابزاری برای توطئه‌ی اشغالگران تبدیل نشوند.

ما از همه‌ی انقلابیون، احزاب ضد فاشیسم می‌خواهیم که از گریلاهای ه.پ.گ و پ.ک.ک که علیه اشغالگران و فاشیسم می‌جنگند، پشتیبانی کنند."