درخواست وکلا، خانواده و وصی رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

خانواده، وصی و وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکلشان در روز دوشنبه آینده (١ شهریور/ ٢٣ آگوست)، امروز به دادسرای جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

راضیه اُزترک، فایق اُزگور ارول، رِزان ساریجا و جنگیز یورکلی وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، که از ٢٢ سال پیش در زندان گروه F فوق امنیتی امرالی نگهداری می‌شود امروز یکبار دیگر خواستار انجام ملاقات با موکلشان در روز دوشنبه آینده شدند و درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا تحویل دادند.

محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و وصی خانواده مظلوم دینچ، همچنین اعضای خانواده‌های زندانیان دیگر محبوس در زندان امرالی عمر خیری کونار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش نیز درخواست ملاقات را به دادستانی جمهوری در بورسا تحویل دادند.