درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکلشان امروز بار دیگر به دادسرای جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

مظلوم دینچ، ابراهیم بیلمز، نوروز أویسال و سربای کوکلو وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان قبل از ظهر امروز به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آخرین بار در روز ٢۵ مارس ٢٠٢١ / ۵ فروردین ١۴٠٠ پس از گسترش نارضایتی در ترکیه و کوردستان نسبت به حصر امرالی تلفنی با برادر خود محمد اوجالان صحبت کرده بود. این مکالمه تلفنی تنها ۴ دقیقه به درازا کشید و از سوی زندانبان امرالی قطع شده بود. از این روز به بعد تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت اوجالان در دست نیست و رژیم ترکیه با درخواست‌های خانواده زندانیان امرالی برای انجام ملاقات مخالفت کرده است.

رِزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای اوجالان پس از ٨ سال منع ملاقات سرانجام با فشار افکار عمومی کوردستان موفق شده بودند در روزهای ٢ و ٢٢ ماه می، ١٢ و ١٨ ماه ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکلشان در زندان امرالی دیدار کنند. دادستانی ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ تا به امروز به تمامی درخواست‌های وکلای اوجالان برای انجام ملاقات پاسخ رد داده است.