درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکلشان به دادسرای جمهوری و مدیریت زندان امرالی در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان امروز یکبار دیگر خواستار انجام ملاقات با موکلشان شدند و درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

وکلای ٣ زندانی دیگر امرالی به نام‌های عمر خیری کُنار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش نیز خواستار ملاقات با موکلان خود شدند.

راضیه اُزترک، رِزان ساریجا، فایق اُزگور أرول و جنگیز یورکلی وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان امروز یکبار دیگر خواستار انجام ملاقات با موکلشان شدند و درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد پس از آنکه در سال ١٩٩٩ در توطئه‌ای بین‌المللی ربوده شد، ٢٢ سال است در زندان فوق امنیتی گروه F جزیره امرالی در حصر و انزوای شدید قرار دارد.