درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان دیگر محبوس در جزیره امرالی برای انجام ملاقات با موکلشان به دادسرای جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش بای انجام ملاقات با موکلانشان درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

نوروز أویسال، ابراهیم بیلمز، مظلوم دینچ و سربای کوکلو اعضای اکنون حقوقی سده (أسرین) این درخواست را به مقامات قضایی ترک تحویل دادند.

عبدالله اوجلان رهبر خلق کورد از سال ١٩٩٩ در حصر سنگین جزیره امرالی نگهداری می‌شود.

اوجالان آخرین بار در ٢۵ مارس با برادر خود محمد اوجالان تلفنی صحبت کرده بود اما این گفتگو تنها ۴ دقیقه ادامه داشت و مسئولین زندان آنرا نیمه تمام قطع کرده بودند.

در پی گسترش نارضایتی و اعتصاب غذا در تمامی زندان‌های ترکیه وکلای رهبر خلق کورد پس از ٨ سال در روزهای ٢ و ٢٢ می (١٢ اردیبهشت و ١ خرداد) ، ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد) و ١٨ ژوئن (٣٠ خرداد) و ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) موفق شده بودند با موکل خود ملاقات کنند. از ٧ آگوست ٢٠١٩ تاکنون تمامی درخواست‌های وکلای اوجالان برای انجام ملاقات رد شده‌اند.

وکلای اوجالان روز ٢٢ نوامبر برای انجام ملاقات فوری درخواستی را به دادستانی کیفری بورسا تحویل داده بودند، اما آشکار شد که دادستانی ترک در احکامی تازه عبدالله اوجالان را به بهانه تخلف انضباطی از ۶ ماه ملاقات با وکلا و ٣ ماه ملاقات با خانواده محروم کرده است.