دستگیری‌های گسترده در آمد و آدانا

صبح امروز (شنبه ٢٣ مرداد) در شهرهای آمد و آدانا، نیروهای امنیتی با حمله به منازل، بریتان جان اوزر خبرنگار ژن نیوز و حداقل ۵۹ نفر را دستگیر کردند.

در چارچوب تحقیقات دادستانی جمهوری در آمد، نیروهای امنیتی و پلیسدر ساعات نخستین امروز به ۱۰۴ منزل شهروندان حمله کرده و ۵۹ نفر را دستگیر کردند. بریتان اوزجان خبرنگار ژن نیوز از جمله دستگیر شدگان حمله گسترده نیروهای پلیس است. افراد دستگیر شده به مرکز پلیس آمد  منتقل شده‌اند. طبق اطلاعات بدست آمده احتمال دارد که شمار دستگیر شدگان افزایش پیدا کند.

در آدانا هم نیروهای پلس در چارچوب تحقیقات دادستانی جمهوری به بسیاری از منازل حمله کرده‌اند. نیروهای پلیس در چارچوب این حملات، به ۲۹ خانه حمله کرده و ضمن آسیب رساندن به اموال این منازل، افرادبسیاری را دستگیر کرده‌اند. جستجوی خانه به خانه در آدانا همچنان ادامه دارد.