دوران کالکان: باید از هر طریقی دست به مبارزه زد

دوران کالکان، عضو کمیته رهبری پ.ک.ک با تأکید بر لزوم شدت انقلابیگری در مقابله با اقدامات تروریستی فاشیست‌های آ.ک.پ/م.ه.پ اظهار داشت: با مقاومتی همه جانبه می‌توانیم آنها را شکست دهیم. باید تمام راه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. تکرار می‌کنم، تمام راه‌ها.

دوران کالکان عضو کمیته رهبری پ.ک.ک در برنامه ویژه تلویزیونی مدیا خبر شرکت کرد.

دوران کالکان در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اظهار داشت که: فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ عامدانه، تلاش‌های خود را  برای تشدید انزوا به کار برده و شکنجه در امرالی را همچنان ادامه می‌دهد.

کالکان در این باره اشاره کرده که علیه این اقدامات ما باید بیش از پیش مبارزه کرده و تنها از طریق مبارزه است که می‌توان این رویه را از میان بر‌داشت. نباید منتظر مسئله متفاوت دیگری بود. انتظار بدترین چیز است. به جای انزوا باید همه با استفاده از امکانات خود علیه سیستم انزوا و شکنجه امرالی، علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ، برای آزادی جسمی رهبر آپو مبارزه کنند و این مسئله حایز اهمیت است.

لزوم استفاده از  شدت انقلابی در مقابل ترور فاشیستها

دوران کالکان در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اقدامات رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ اظهار داشت: اگر حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ یک دیکتاتوری فاشیستی باشد، در آن صورت چگونه باید علیه یک دیکتاتوری فاشیستی مبارزه شود؟ علیه دیکتاتوری فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ هم باید به همان نحو مبارزه شود. در مقابله با فاشیسم هیتلر، صدام و فرانچسکو چگونه مبارزه شده است؟ باید به همان نحو هم در مقابل آنها مبارزه شود. مبارزه ضد فاشیستی در جریان است، بله، به آن مبارزه گفته می‌شود، در جریان مبارزه ضعف‌های بسیاری وجود دارد. تقسیم شده است، بدون تاثیرگذاری است، مقاومت ضد فاشیستی مانند نبرد انقلابی، مانند نبرد خلق انقلابی مشاهده نمی‌شود.

کالکان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که برخوردهای محافظه‌کارانه به کناری گذاشته شده و در این باره افزود: اگر دیکتاتوری آ.ک.پ/م.ه.پ یک دیکتاتوری فاشیستی است، پس این دیکتاتوری فاشیستی ترور را در همه جا اشاعه می‌دهد و بکار می‌گیرد. در همه جای ترکیه دست به ترور فاشیستی می‌زند. دست به قتل‌عام می‌زند. از طریق این ترور تمام بشریت را تهدید می‌کند.

در چنین صورتی علیه ترور فاشیستی چه باید کرد؟ خشونت و شدت انقلابی لازم است، نبرد انقلابی لازم است، نبرد ضد فاشیستی لازم است. لازم است ارتش‌های دمکراسی ایجاد شده و آنها مشغول نبرد شوند. باید در مرکز، علیه فاشیسم دست به نبرد زد. نیروهایی که مشغول نبرد هستند باید از نیروهای دیگر ضد فاشیستی حمایت کنند. هر گروه به هر نحوی که می‌خواهد دست به مبارزه بزند، اما باید از نیروهای دیگری که علیه فاشیسم مبارزه می‌کنند هم حمایت کند. کسانی که می‌توانند وارد مبارزه شوند باید بجنگند، در این باره باید ما استراتژی خود را، تاکتیکهای خود را مشخص کنیم. فاشیسم را تنها می‌توان از طریق مبارزه و مقاومت همه جانبه شکست داد. زیرا فاشیسم خود حمله‌ای همه جانبه است. هر کس باید در جایی که حضور دارد دست به مقاومت بزند. هر سنگری باید مورد استفاده قرار گیرد. باید در مقابله با فاشیسم از تمام امکانات استفاده شود. همه باید وارد مبارزه شوند. از طریق اتحاد و همبستگی این مسئله امکان‌پذیر است و نباید فراموش شود که نبرد انقلابی است که می‌تواند فاشیسم را شکست دهد. یعنی نبرد خلق‌هاست، تحقق خشونت انقلابی است. نبردی انقلابی است که ترور فاشیستی، قتل‌عام فاشیستی را متوقف کرده و راه را بر حملات ببنند، انتقام را بگیرد و سنگر به سنگر پاسخ بدهد. غیر از این چیزی نیست، در این مرحله باید جنگید. خصوصا جوانانی که می‌توانند دست به نبرد بزنند، جوانان کورد، جوانان ترکیه باید دست به این اقدام زنند. یعنی باید از نبرد انقلابی خلق حمایت کنند، از رزمندگان حمایت کنند، برای چنین نبردی دست به تبلیغات بزنند. همه باید ببینند و قبول کنند که این نبرد انقلابی است که می‌تواند پیروزی را تامین کرده و به همین دلیل باید از پیشاهنگان این مبارزه، حمایت و پشتیبانی کنند.

از تمام سلاح‌ها استفاده شده است، فقط بمب اتمی مانده است

از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند، فقط بمب اتمی مانده است که از آن استفاده کنند. جرایم جنگی را مرتکب می‌شوند، اشغالگری در جریان است، قتل‌عام و لینج در جریان است. به آرامستان‌ها حمله می‌کنند، هیچ کس در مقابل حملات‌ها مقاومتی نمی‌کند. وضعیتی در جریان است که می‌گوید که دو نیرو مشغول جنگ هستند، بگذارید که بجنگند، به ما چه ربطی دارد؟ برخوردی وجود دارد که می‌گوید  به غیرنظامیان حمله نشود، به گریلا حمله هم بشود مشکلی نیست. به این نحو از گریلا حمایتی نمی‌شود. نیروهای انقلابی، رزمندگان آزادی، رزمندگان ضد فاشیستی حمایت وسیعی نمی‌بینند. به طور کافی از آنها حمایت نمی‌شود،  تنها گذاشته شده‌اند. دشمن بیشتر و شدیدتر دست به حمله می‌زند. اینگونه نمی‌توان ادامه داد،  نباید اینگونه باشد، باید این نحوه برخورد را تصحیح کرد. باید به هر نحو ممکن مقاومت و مبارزه ضد فاشیستی را ادامه داد. مبارزه‌ای مقدس، مهم و معنادار است. باید از تمام مبارزان حمایت کرد، هر چند همه از میزان تاثیرگذاری مشابهی هم برخوردار نیستند، برخی پیشاهنگ و رهبر هستند، در صورتیکه نبردی در جریان نباشد، هیچ کس نمی‌تواند در مقابل فاشیسم یارای مقاومت را داشته باشد. اگر هم اکنون مقاومت قهرمانانه گریلاهای نیروهای مدافع خلق و یژا ستار در جریان نبود، هیچ کس نمی‌توانست در مقابل فاشیسم یک کلمه مخالف بر زبان بیاورد. نمی‌توانست به خیابان بیاید، نمی‌توانست حرکت کند. نمی‌توانست شعاری را فریاد بزند. نمی‌توانست هدفی را برای خود تعیین کند و این واقعیتی است. اگر این مسائل اکنون وجود دارند، به دلیل حضور گریلاها و نبرد در مسیر این خط قهرمانانه است.

مقاومت ضد فاشیستی بدون تردید فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را شکست می‌دهد

این خط مبارزه، خط مقاومت زندان‌ها در سال ۱۹۸۲ است. این خط مشی، مسیر مبارزه ۱۵ اگوست است. همانگونه که با مقاومت زندان، با کارزار ۱۵ اگوست، کودتای نظامی فاشیستی ۱۲ سپتامبر در هم شکسته شد، هم اکنون هم مقاومت گریلا بر اساس همین خط مشی قهرمانی، مقاومت ضد فاشیستی، می‌تواند فاشیسم آک.پ/م.ه.پ را در هم بشکند. لازم است که به شیوه‌ای همه جانبه دست به مقاومت زد. نگاه و توجه همه به سوی مقاومت باشد. مقدس‌ترین و پیشروترین مبارزه، مبارزه گریلاهاست، مقاومت در کوه‌ها و شهرهاست. آنها هستند که تمام خطرها و هزینه‌ها را پیشاپیش در نظر گرفته‌اند. و ضربات کاری را بر دشمن وارد می‌کنند. امیدها را فراخ‌تر می‌کنند.

کالکان در خاتمه سخنان خود از جوانان درخواست کرد که به سوی کوه‌های آزاد کوردستان حرکت کرده و با تقویت نیروهای گریلا، اجازه ندهند که مبارزه به هیچ چیزی احتیاج داشته باشد. لازم است که به هر طریق ممکن مبارزه گسترش پیدا کرده و در این باره افزود: تکرار می‌کنم که باید به هر نحو ممکن نبرد ادامه پیدا کند، مبارزه ادامه پیدا کند. مبارزه بسیار مهم و معنادار است.  همه باید به مبارزه بپیوندند. باید مبارزان متحد شده و اتحادیه‌ای ضد فاشیستی مبارزه کند. و در این راه مبارزه مسلحانه انقلابی، مقاومت نیروهای گریلا، مقاومت دفاع از خود است که می‌تواند این مبارزه را توسعه بخشد. نیروی گریلا پیشاهنگ این مبارزه است. گریلا است که با قلب و ذهنیت خود می‌تواند در این مقاومت حضور یافته و به آن بپیوندد.