گرگری اوغلو: در همانجایی که بودم فعالیت‌هایم را ادامه می‌دهم

فاروق گرگری اوغلو نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه کوجالی که بعد از صدور حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر نقض قانون، آزاد شده است اعلام نمود که غرورآمیز به زندان رفتم و غرور آمیز نیز از زندان بیرون آمدم.

آژانس خبری مزوپوتامیا با  فاروق گرگری اوغلو نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه کوجالی که متعاقب صدور حکم نقض قانون از سوی دادگاه قانون اساسی از زندان آزاد شده است گفتگویی را انجام داده است. در این گفتگو گرگری اوغلو خاطرنشان ساخت که ۵ سال بود که پرونده‌ای نا عادلانه را علیه من گشوده بودند و در این خصوص حمله‌ای شخصی را علیه من به پیش بردند که در جریان آن خلق نیز مورد ظلم و تعدی قرار گرفت. چرا که من نماینده خلق بودم. انداختن من به زندان به معنی زندانی کردن خلق کورد بود.

این اقدام بر نمایندگان دیگر نیز تاثیر می‌گذارد

گرگری اوغلو همچننی خاطرنشان ساخت که به کرات ریاست مجلس گفته است که منتظر صدور حکم از سوی دادگاه قانون اساسی باشید. ما اطلاع دادیم که در این باره بی‌عدالتی گسترده‌ای در جریان است، اشتباه شده است، منتظر بمانید. اما مشاهده شد که دادگاه قانون اساسی در این باره حکم موثری را صادر کرد. این تصمیم بر نمایندگان دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز که در زندان هستند تاثیرگذار خواهد بود. من در راه حقوق بشر مبارزه کردم و اکنون می‌بینم که این مبارزه نه فقط برای من، بلکه برای بسیاری از افرادی که علیه آنها بی‌عدالتی صورت گرفته است مثمر ثمر بوده است. این مایه دلخوشی شدید من است. هیچ ظلمی نمانده است که علیه ما انجام نداده باشند. ۵ سال پیش به دلیل فراخوانم برای صلح از طبابت محروم شدم. آیا خواست صلح جرم است؟ من این را گفتم اما هیچ کس صدای من را نشتید. هر نوع لینچ سیاسی و بیعدالتی را در حق من روا داشتند چون گفته بودم که صلح حق انسانهاست.

من نماینده ۸۴ میلیون نفر هستم

گرگری اوغلو در خصوص حق نمایندگی خود نیز اعلام نمود که با ۹۰ هزار رای وارد پارلمان ترکیه شده است که نمایندگی ۸۴ میلیون نفر را بر عهده دارد. بدون تبعیض من برای حقوق بشر مبارزه کرده‌ام. با مبارزه‌ام حاکمیت را به ستوه آورده‌ام. علیه هر گونه بیعدالتی زبان به انتقاد می‌گشودم. اما دادگاه عالی به رغم اعتراض قاضی حکم من را تایید کرده بود. اما امروز می‌بینیم که دادگاه قانون اساسی حکم دیوان عالی را رد کرده است و حکم قاضی را تایید کرده است. مدت ۵ سال است که به هر نحو ممکن مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرم. اما می‌بینیم که دادکاه قانون اساسی می‌گوید که ۵ سال است به بیعدالتی‌های بیشماری علیه تو صورت گرفته است. این وضعیت مانند صحنه فیلم است. وی در خاتمه گفتگوی خود با آژانس خبری مزوپوتامیا اظهار داشت که خلق ما را به مجلس فرستاده است، اما در مقابل حاکمیت ما را به زندان افکند. اما قانون و دادگاه قانون اساسی ما را از زندن بیرون آورد. و این تصمیم دادگاه قانون اساسی باعث خوشحالی مردم نیز شده است.