گروه‌های مسیحی میانجی صلح گزارشی در مورد جزئیات دادگاه بدل برواری و امید بروشکی منتشر کرد

تیم کوردستان عراق سی‌پی‌تی با دو زبان انگلیسی و کوردی در مورد پروسه‌ی محاکمه‌ی بدل برواری و امید بروشکی منتشر کرده و اعلام نمود، هیچ مدرکی علیه این دو تن وجود نداشته است.

تیم کوردستان عراق گروه‌های مسیحی میانجی صلح  (Christian Peacemaker Teams) (CPT)اعلام کرد، هیچ گونه مدرکی برای اثبات اینکه بدل برواری و امید بروشکی مردم را برای انجام راهپیمایی و تظاهرات خشونت‌آمیز تحریک کرده و یا برای آن برنامه‌ریزی کرده باشند، وجود ندارد.

این سازمان در گزارش خود اعلام کرده است بدل برواری از زمان دستگیری تاکنون ۴۰ کیلو وزن کم کرده و به وضوح اعلام کرده است که راهپیمایی معلمین را سازماندهی کرده و هیچ جرمی مرتکب نشده است.

در این گزارش همچنین آمده است، دادگاه امروز قدم مهمی در جهت بازگرداندن اعتماد به سیستم دادگستری بر داشته است.

آنها همچنین اظهار امیدواری کرده‌اند که دادگاه‌ها بتوانند به طور مستقل از احزاب سیاسی کار کنند.