گوران شاهو به واکاوی ضعف جنبش دانشجویی ایران و اهداف حکومت‌های اشغالگر در کوردستان پرداخت

عضو شورای رهبری کودار با شرکت در برنامه هلی سه (خط سوم) تلویزیون آرین در مورد روز دانشجو در ایران و وضعیت حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان سخن گفت.

گوران شاهو عضو شورای رهبری جامعه دمکراتیك و آزاد روژهلات کوردستان در گفتگو با آرین‌ تی‌وی به ارزیابی دو موضوع جنبش دانشجویی ایران و همپالگی حکومت‌های اشغالگر کوردستان پرداخت.

گوران شاهو در پاسخ به سئوالی در مورد نقش دانشجویان در تحولات با توجه به نزدیک شدن شانزدهم آذر که در ایران به عنوان روز دانشجو نام‌گذاری شده، گفت: "جوانان به عنوان نیروی محرک و زنده هر اجتماع، قشری هستند که بیشترین نیاز به تغییر را حس می‌کنند و انتظار می‌رود علاوه بر مخالفت با معیارهای ارتجاعی و غیردمکراتیک حاکمیت کنونی، بخشی از این روند نباشند."

او به وقوع انقلاب دیجیتال در قرن معاصر و امکان پیگیری تحولات جهانی پرداخت و گفت: "بخصوص جوانان با دیدن پیشرفت‌های جهانی و عدم هماهنگی آن با وضعیتشان احساس عقب‌ماندگی می‌کنند. دلیل فرار از این وضعیت که بنام پناهجویی انجام می‌شود همین است. هدف حاکمیت و جوانان همسو نیست و این حالت به جدایی دو طرف می‌انجامد. این وضع گاهی در غالب موج مهاجرت، گاهی اعتیاد و گاها در یک بنیادگرایی مذهبی و انواع دیگر خودنمایی می‌کند."

عضو شورای رهبری کودار ضعف‌های کنونی در حرکات مدنی ایران را در رابطه با ضرباتی که جنبش دانشجویی در چند مرحله دریافت کرد دانست و گفت: "یکی از اهداف آن چه که انقلاب فرهنگی عنوان می‌کردند، فلج کردن نیروی جوانان بود. بیشترین پاکسازی‌ها به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاهها انجام گرفت و هدفش نابودی یا منزوی‌سازی جنبش دانشجویی بود."

گوران شاهو اضافه کرد اگر جنبش دانشجویی اجازه پیدا می‌کرد فعالیت کند اکنون سطح مطالبات مردمی بیش از آن که معیشتی باشد، با اولویت درخواست دمکراسی و آزادی بود.

عضو رهبری کودار همچنین علت تقویت روابط اشغالگران کوردستان در چند مدت اخیر را مربوط به سیاست حکومت‌های مرکزی دانست و گفت وقتی شعار "یک ملت، یک زبان و یک دولت" را تکرار می‌کنند قابل درک است که برای از بین بردن یا همگون‌سازی‌ فرهنگی جوامع دیگر تلاش کنند.

او تقسیم کوردستان به چهار بخش را توطئه هدفمند قدرت‌های سرمایه‌داری جهت زمینه‌سازی درگیری و کنترل راحت حکومت‌های مرکزی ضعیف توصیف کرد و گفت منافع امپریالیسم در سرکوب خلق کورد و بقای دولت- ملت‌های کنونی تحت لوای شاهنشاه یا ولی فقیه و رئیس جمهور است که همگی به هر نامی حافظ منافع استعماری هستند.

گوران شاهو با اینحال تصور این که خلق کورد چارەای ندارد را اشتباه خواند و گفت کوردها با مبارزاتشان روند تحولات منطقه را تغییر داده و جهان شاهد است خلق کورد نه تنها نابود نشد، بلکه در سطح عالی حرف‌هایی برای گفتن دارد.