حاتم اوغلولاری: عالمان دینی را بلافاصله آزاد کنید

تولای خاتم اوغلولاری مشاور ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در امور ادیان و خلق‌ها ضمن نشان دادن واکنش به دستگیری علمای دینی اعلام کرد: امکان ندارد که این بازداشت‌ها، ظلم و فشارها را بپذیریم. عالمان دینی باید بلافاصله آزاد شوند.

تولای حاتم اوغلولاری مشاور ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در امور ادیان و خلق‌ها در خصوص بازداشت علمای دینی در دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها نشستی خبری را برگزار کرد. حاتم اوغلولاری در ابتدای سخنان خود خاطرنشان ساخت که از سوم ژوئیه‌ ۲۵ عالم دینی عضو دیا-در و DÎK بازداشت شده و بعد از ۴ روز بازداشت، زمان بازداشت انها ۴ روز دیگر تمدید شده است.

حاتم اوغلولاری در این باره خاطرنشان ساخت که امکان ندارد که حزب آنها ظلم، دستگیری و فشارهای وارد آمده را قبول کند و خواهان آزادی بلافاصله و فوری آنها شد.