هنرمند دیلان دمیر به ۹ سال زندان محکوم شد

دستگاه دادگستری رژیم ترک بر اساس گفته‌ی شاهدان علنی و غیر علنی با اتهام "عضویت در سازمان" هنرمند دیلان دمیر را به ۹ سال زندان محکوم کرد.

دادستان عمومی جمهوری در مرسین با تکیه بر گفته‌ی شاهدان علنی و غیر علنی با اتهام" عضویت در سازمان" علیه هنرمند دیلان دمیر شکایتی تنظیم کرد. پس از آن در شعبه‌ی دوم دادگاه جرایم سنگین مرسین محاکمه شد.

دیلان دمیر در جلسات دادگاه شعبه‌ی دوم دادگاه جرایم سنگین مرسین حضور نداشت و وکیل وی صباحت گنجتاری در این جلسات شرکت کرد. گنجتاری در جلسات دادگاه اعلام کرد، موکلش بی‌گناه است و گفته‌ی شاهدان علنی و غیر علنی درست نیست و خواستار آزادی موکلش شد.

دادگاه ترک به اتهام "عضویت در سازمان" خواستار حکم زندان برای هنرمند دیلان دمیر شدند.

قضات ترک بر اساس گفته‌های دادستان عمومی حکم ۹ سال زندان را برای دیلان دمیر را صادر نموده و خواستار زندانی کردن وی شدند. وکلای دمیر علیه این حکم در دادگاه عالی شکایتی تنظیم کردند.