کمپین «پ.ک.ک خلق است، خلق ممنوع نمی‌شود» پنجم آذرماه در سراسر جهان

کمپینی تحت عنوان "پ.ک.ک خلق است، خلق ممنوع نمی‌شود" توسط مجلس دیجیتال میدیای کوردستان در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی علیه ظلم و ستم و حملات بر خلق کورد آغاز خواهد شد.

مجلس دیجیتال میدیای کوردستان در بیانیه‌ای ضمن اشاره به ظلم و ستم علیه خلق کورد در طول تاریخ، مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی پ.ک.ک در مقابل اشغالگران را یادآور شده است.

مجلس از افکار عمومی درخواست کرده است، برای آزادی، دمکراسی، عدالت‌خواهی و اتحاد باشکوه خلق‌ها در این کمپین که در روز ۲۶ اکتبر/ ۵ آذرماه آغاز خواهد شد، شرکت نمایند.

همچنین به زمان آغاز این کمپین در مرکز اروپا و هر چهار بخش کوردستان در تمامی پلتفرم‌های مجازی اشاره شده است.

متن بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

"پ.ک.ک خلق است، خلق ممنوع نمی‌شود"

خلق کورد در سرتاسر خاک کوردستان به چهار بخش تقسیم شده و صدها سال است غارت می‌شود، سرزمینش ویران شده و قتل‌عام گردیده و سرکوب می‌شود. خلق کورد صدها هزار کشته داده است، در حال حاضر حتی حق زندگی را ندارد. جایگاه سیاسی و اجتماعی آنها برسمیت شناخته نمی‌شود. ولی مانند همه خلق‌های دیگر جهان، خلق کورد نیز وجود دارد و برای حفظ آزادی خود ناچار است مبارزه کند.

در نتیجه‌ی این مبارزات مشروع، پ.ک.ک تأسیس شده است. پ.ک.ک جنبشی است که هم در نتیجه‌ی انکار خلق کورد به وجود آمده است و هم هویت و موجودیت خلق کورد است.

قبل از همه، رژیم فاشیست ترک و سپس همه‌ی نیروهای اشغالگر منطقه‌ای و جهانی چندین سال است این حقیقت را در نظر نمی‌گیرند. همزمان از همه‌ی راه‌ها و روش‌ها استفاده کرده‌اند تا پ.ک.ک را بعنوان جنبشی خطاکار جلوه دهند. در حقیقت آنها در وجود پ.ک.ک با همه‌ی خلق کورد دشمنی کرده و با یکدیگر همکاری می‌کنند تا توطئه‌هایی را انجام دهند. از سال ۱۹۹۳ پ.ک.ک به ناحق در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و ممنوع شده است. پ.ک.ک به دلیل وضعیت خلق کورد به وجود آمده است و برای آزادی جهان و نجات جهانیان از دست تروریست‌های داعش مقاومت کرده و چندین شهید و قربانی داده است و به همین دلیل پ.ک.ک یک جنبش آزادیخواهانه و همزمان جنبشی اینترناسیونال و جهانی است.

برای پایان دادن به این ناحقی که بر خلق کورد تحمیل شده است و برای آن که حقایق را روشن کنیم، روز ۲۶ نوامبر ساعت ۲۰:۰۰ به وقت آمد، هولیر، قامشلو، ساعت ۲۰:۳۰ به وقت سنه، ۱۸:۰۰ به وقت مرکز اروپا (بروکسل) در تمام پلتفرم‌های دیجیتال این کمپین را آغاز می‌کنیم.

از همه‌ی شما درخواست می‌کنیم بیایید تا همگی به این بی‌عدالتی پایان دهیم. ما همه با هم آزادی، دمکراسی، عدالت‌خواهی و اتحاد خلق‌ها را حفظ می‌کنیم.